Abort er ikke et gode. Abortloven er ikke noe å feire. | Maria Selbekk

Nærmere 90 prosent av aborter i Norge i dag utføres medikamentelt.

Ethvert liv som går tapt i en abort er en tragedie på lik linje med kvinner som dør.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Siden 1979 har over 500.000 liv blitt avsluttet her til lands. Vi lurer på hvorfor dette er noe å feire.

At kvinners liv går tapt på grunn av usikre aborter eller at de ikke får helsehjelp som følge av et lands strenge abortlover, er en tragedie.

Når kvinnens liv står i fare, er det klart de må få hjelp. Men temaet abort er alltid vanskelig, og dette mener vi abortforkjempere undergraver når de i disse dager «feirer» at abortloven i Norge er 40 år.

Maria Selbekk jobber i livsvernorganisasjonen Menneskeverd.

Ethvert liv som går tapt i en abort er en tragedie på lik linje med kvinner som dør. I Menneskeverd mener vi at en graviditet alltid handler om to liv. Vi vet i dag at fosteret er så mye mer enn en «celleklump».

Naturvitenskapen har gitt oss et unikt innblikk i den fantastiske menneskelige utviklingen som starter allerede i befruktningsøyeblikket. En abort er derfor å avslutte et påbegynt liv. Såfremt det ikke står om liv mot liv, burde begge to – både mor og barn – være likestilte.

Ønsker ikke å påføre kvinner skam

Vi som er imot abort, blir ofte beskyldt for å føre skam over kvinner som har tatt abort. De mener det er samfunnet som delvis eller helt påfører disse kvinnene de plagene og ettervirkningene flere kvinner opplever etter aborten. Men er det virkelig slik at dersom alle skeptiske stemmer til abort hadde forsvunnet, hadde også de ettervirkningene flere kvinner opplever bare opphørt?

Det betviler vi sterkt. Vår erfaring i møte med kvinner som angrer sin abort er en helt annen. Som abortmotstander ønsker jeg ikke å påføre noen kvinner skam, men jeg ønsker å fokusere på barnet i magen som ikke har noen stemme.

Les også

Å gjøre det mer attraktivt å ha mange barn vil antagelig være abortforebyggende

Abortforkjempere bør ikke feire

Menneskeverd ønsker å sette inn midler der vi vet at det hjelper. I Norge ligger tenåringsabortene nå på et historisk lavnivå, mye takket være subsidiert prevensjon for denne aldersgruppen, mens tallene for kvinner i 20-årene fremdeles er svært høye.

Staten jobber kontinuerlig med å få ned aborttallene, og i Helsedirektoratets strategi for seksuell helse 2017–2022 er et av de fem overordnede målene: «Fortsatt reduksjon i antall uønskede svangerskap og aborter». Dette er det også tverrpolitisk enighet om.

I stedet for å feire retten til abort, burde abortforkjempere, i likhet med Menneskeverd, jobbet for billigere prevensjon til flere kvinner og bedre hjelpe- og støtteordninger for kvinner som blir uplanlagt gravide, slik at færrest mulig må gå igjennom en abort.

Les også

Kvinner med dødt barn i magen får ordne opp selv

Økonomi som faktor for abort

Vi vet også at økonomi for flere er en stor faktor i valget om abort. Menneskeverd har flere ganger tatt til orde for å ytterligere øke engangsstønaden til gravide som ikke har rett på foreldrepenger.

Velferdssamfunnet Norge bør gjøre alt vi kan for å hjelpe kvinnene i den situasjonen de står i, slik at abort ikke fremstår som den eneste utveien for mange. La oss heller hjelpe kvinnen til å beholde barnet.

Vi er tilhengere av kvinners rettigheter og god kvinnehelse, samtidig som vi er for det som bør være den mest grunnleggende menneskerettigheten av dem alle: retten til liv.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter