Debatt

Betydelig forvirring om medieansvar | Arne Jensen

  • Arne Jensen
    Arne Jensen
    Generalsekretær, Norsk Redaktørforening
Kulturministeren er sitert på ukorrekte gjengivelser av lovforslaget i Aftenposten og Dagsavisen, skriver generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Juss og etikk er to forskjellige ting, og forslaget til ny medieansvarslov endrer ikke på det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten gjengir fredag deler av et intervju med kulturminister Trine Skei Grande (V) i Dagsavisen samme dag. I intervjuet omtales kulturdepartementets utkast til en ny medieansvarslov.

Lovutkastet ble sendt på høring i mai. Det er, etter vårt syn, et solid stykke arbeid og et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med en lov som Norsk Redaktørforening har etterlyst og hvor vi også – for flere år siden – utarbeidet et eget lovutkast.

Departementets forslag er på vesentlige punkter svært likt det Norsk Redaktørforening har foreslått. Fremstillingen i Dagsavisen, og gjengivelsen i Aftenposten, er imidlertid litt forvirrende.

Les også

Les saken: Kulturministeren vil vedta medielov i kampen mot falske nyheter

Arne Jensen er generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Annet enn etikk

I Aftenpostens gjengivelse heter det blant annet at «Slik ordningen er i dag, tar Pressens Faglige Utvalg (PFU) seg av det som måtte være av klager på etikken i norsk presse. Det finnes derfor ikke noe samlet lovverk.»

Dette er i beste fall uklart. Forslaget innebærer – selvsagt – ingen endring hva gjelder det presseetiske regelverket eller Pressens Faglige Utvalg. Det finnes imidlertid lovregler (privatliv, injurier, retten til eget bilde osv) som regulerer hva som kan publiseres.

Det er noe annet enn det etiske regelverket. Aftenpostens omtale bærer preg av betydelig forvirring. Juss og etikk er to forskjellige ting, og forslaget endrer ikke på det.

Les også

Les også kommentaren til Knut Olav Åmås: Man blir kanskje ikke klok eller lykkelig av det. Men leksikon er blitt et bolverk mot barbari.

Ikke korrekt

Kulturministeren er videre sitert på at «Det fungerer sånn at hvis du skriver noe som bryter med de prinsippene som ligger i loven, så kan jeg gå til sak mot deg og redaktøren din».

Det er heller ikke en korrekt gjengivelse av lovforslaget. Forslaget omhandler ikke noen «prinsipper» for hva man kan «skrive».

Grensene for hva som straffe- og ansvarsfritt kan publiseres, er allerede regulert primært i straffeloven, skadeerstatningsloven og åndsverkloven, og det foreslås ikke å endre disse.

Det lovforslaget derimot forsøker, er å rydde opp i dels fragmenterte og dels utdaterte bestemmelser om både frihet og ansvar for de redaktørstyrte mediene. Det er bra, men det berører altså hverken grensene for hva man fritt kan publisere eller medienes egen selvdømmeordning.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Pressens Faglige Utvalg
  2. Etikk
  3. Journalistikk