Kort sagt, fredag 24. august

Kvinners vold mot menn. Regjeringen og sikkerheten. NSB og samferdselsministeren svarer på pendlerkritikk. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kvinners vold mot menn

Selverklært feminist Øystein Stene våget i år å nyansere MeToo-debatten, utover sedvanlige «menn er fæle, stakkars damer.» På mange måter positivt, det gir rom for å støtte ofre for seksuell trakassering uten at fordømmelse av alle menn følger med på kjøpet.

En moderat, kunnskapsbasert feminist i mine øyne. Han kom til skade for å ta opp gjensidighet i partnervold, noe enkelte reagerte kraftig på. Margunn Bjørnholt og Ole Kristian Hjemdal skrev to tilsvar, der de tilsynelatende fremmer at vold er mer alvorlig når den rammer kvinner, bl.a. ved å omtale vold mot menn som «bagatellmessig,» hvilket oser av gamle forestillinger om at «vold mot kvinner er tragedie, mot menn komedie.» Til tross for at hjemmesidene til deres arbeidsgiver gir et litt annet bilde. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) oppgir at «Kunnskapen om kvinner som utøver partnervold er begrenset, men ifølge tallrike studier er forekomsten av slik vold omtrent den samme på tvers av kjønn.»

Selverklært feminist Shurika Hansen skrev skarpt om temaet i VG på tampen av 2017, i et kraftig oppgjør med ideologisk enøydhet i samfunnsdiskurs rundt partnervold og sosial kontroll. Hun virket forberedt på reaksjoner fra « miljøet» for å prøve en vitenskapsbasert tilnærming, basert på BUFDIRs forskning, rapporten «Den mannlige smerte» fra 2017.

Å omtale vold som «bagatellmessig» fordi den rammer menn, er i beste fall selektiv empati. Forskjellig menneskeverd for kjønnene. Neppe veien videre, om målet er et samfunn med mindre polarisering og konflikt.

Even Anderson Langseth, styremedlem, Mannsforum (for likeverd og likestilling for menn og fedre)


Ernas spinndoktor spinner videre

Sigbjørn Aanes, Høyres og statsminister Erna Solbergs spinndoktor gjennom mange år, er nå partner i First House, men han jobber åpenbart fortsatt for Høyre og Erna.

Han er klar over at Riksrevisjonens særdeles kritiske rapport om Regjeringens sviktende sikring av viktige bygninger og institusjoner mot terror – såkalt objektsikring – kan føre til at Regjeringen blir kastet. Regjeringen vil i så fall måtte gå fordi den har gjort en elendig jobb og fordi den har feilinformert Stortinget om situasjonen. Altså en kritisk situasjon for Regjeringen, det er behov for en spinndoktor.

I sin kronikk i Aftenposten 8. august presenterer Aanes følgende «spinn»: Kritikken av Regjeringen i denne saken kan forsterkes hvis Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har personlige ambisjoner om å bli statsminister, selv om dette ikke vil tjene Arbeiderpartiet på lengre sikt.

Dette blir en interessant test for norsk presse. Vil den finne Aanes’ «spinn» – for ikke å si garn – som retter oppmerksomheten mot det konkrete og enkle: personen Jonas Gahr Støre? Eller vil pressen konsentrere seg om det mer krevende og saksorienterte: manglende objektsikring og feilinformasjon?

Vil den nå avgåtte spinndoktor igjen lykkes med sitt arbeid ved «rokken»?

Odd E. Rambøl , Oslo


Ikke godt nok

Togpendler Lena Juntti vil ikke ha mer sutring fra NSB om at det er Bane Nors feil. Hun spør om det er godt nok for NSB at pendlertogene rundt Oslo går sånn halvveis. Det er det ikke.

Uansett årsak til forsinkelser og stopp, har NSB ansvar for å organisere alternativ transport og informere kundene. Vi skal gi god informasjon på toget, i appen, på nsb.no og via våre ansatte.

Hver dag passerer omlag 1000 tog Oslo S. For å erstatte et fullt rushtog med 800 passasjerer trenger vi minst 16 busser. Ved mange uplanlagte avvik klarer vi ikke å skaffe nok busser, og det er usikkert når vi kan tilby en løsning. Vi skal likevel informere, om ikke annet si at vi ikke vet mer enn at dette vil ta lang tid.

På Østfoldbanen har det vært mange avvik, blant annet den fredagen Lena ble stående i Kråkstad. Fra 20. august har vi en prøveordning med 20 faste beredskapsbusser i rushtiden, som kan redusere ventetiden noe. Jeg synes det er trist på vegne av jernbanen at vi ikke kan stole mer på vår egen leveranse, men må ha busser i beredskap. Forhåpentligvis vil tilstanden på banen bedres slik at toget igjen kan gå punktlig, og vi kan slippe å ha alternativ transport tilgjengelig hele tiden.

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB


Nei, det er ikke godt nok

For togpendlerne på Østfoldbanen har det i flere år vært mulig å sette et likhetstegn mellom sommertid og buss for tog. Uheldigvis må infrastrukturen stenges for trafikk i periodene når omfattende vedlikehold og fornyelse skjer. Mitt inntrykk er at reisende generelt har forståelse for dette, gitt god informasjon i prosessen.

Jeg har dog enda større forståelse for at passasjerer blir frustrerte når togtrafikken ikke fungerer som den skal etter at vedlikeholdsperioden er over. Slik har det dessverre vært i år. Det er ikke godt nok, så enkelt er det. NSB, Bane Nor og alle andre virksomheter i jernbanesektoren er enige om dette. Det er derfor bra at du, Lena Juntti, i Aftenposten (15. august) så tydelig beskriver den fortvilte situasjonen for pendlerne på Østfoldbanen.

Vi jobber iherdig for å gi deg og andre pendlere en bedre reisehverdag. Jeg har nå innkalt til et møte med NSB, Bane Nor og Jernbanedirektoratet for å gjennomgå sommerens erfaringer og finne hvilke tiltak vi kan sette inn for å bedre reisehverdagen på kort og lang sikt. Både punktlighet, informasjonshåndtering og alternativ transport må bli bedre.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)