Debatt

Siktede innvandrere er ikke kriminelle | Joron Pihl og Malcolm Langford

  • Joron Phil, Professor emerita, Høgskolen i Oslo og Akershus og Malcolm Langford, Professor, Universitet i Oslo
Når SSB legger siktelser til grunn, fremstår omfanget av kriminalitet blant innvandrere som betydelig større enn om SSB hadde lagt rettslige avgjørelser om straff til grunn, skriver artikkelforfatterne.

Hvorfor legger SSB siktelser til grunn i studier av kriminalitet blant innvandrere?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


I en rettsstat er vi uskyldige inntil det motsatte er bevist. Men dette grunnleggende rettsstatsprinsippet gjelder åpenbart ikke for innvandrere i Norge og deres barn. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte nylig en rapport om kriminalitet blant innvandrere på oppdrag fra Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Rapporten undersøker siktelser mot innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i Norge mellom 1992 og 2015.

Samsvarer ikke

Å være siktet betyr at man etter endt politietterforskning har status som antatt gjerningsperson, forut for en eventuell domstolsbehandling. Den siktede har status som mistenkt.

Joron Phil, professor emerita, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Malcolm Langford, professor ved Universitetet i Oslo.

Hvorfor legger SSB siktelser til grunn i studier av kriminalitet blant innvandrere? Dette samsvarer ikke med rettsvesenets behandling av lovbrudd, hvor det er et prinsipielt og grunnleggende skille mellom siktelser på den ene siden, og fastslått straffeansvar på den andre siden.

Når SSB legger siktelser til grunn, fremstår omfanget av kriminalitet blant innvandrere som betydelig større enn om SSB hadde lagt rettslige avgjørelser om straff til grunn.

Opphever viktig juridisk skille

SSB utpeker innvandrere og deres barn som kriminelle og som en samfunnsmessig trussel i større omfang enn det er grunnlag for, fordi SSB-rapporten baserer seg på siktelser. SSB opphever det viktige, prinsipielle juridiske skillet mellom å være mistenkt, og å være funnet skyldig i et straffbart forhold. På dette grunnlag påstår SSB at innvandrere og deres barn er langt mer kriminelle enn den øvrige befolkningen.

Aftenposten videreformidler dette under overskriften «Barn av innvandrere mer kriminelle enn foreldrene» i en reportasje 12. desember.

Domstolene avgjør

Men SSB-rapporten er ikke en dokumentasjon av kriminalitet blant innvandrere og deres barn, slik den gir seg ut for å være.

Dokumentasjon av kriminalitet bør SSB bygge på rettsvesenets rettskraftige avgjørelser av skyldspørsmålet. Totalt 80 340 personer ble siktet i 2015, men bare 19 059 saker ble avgjort av domstolene.

Hvorfor dokumenterer ikke SSB kriminalitet basert på domfellelser? Domstolene avgjør skyldspørsmålet ved de alvorligste lovbruddene, som er spesielt interessante i et samfunnsperspektiv.

Les også

Les også: Disse syv grafene forklarer den nye SSB-rapporten om kriminalitet blant innvandrere


Når SSB påstår at innvandrere og deres barn er overrepresentert blant kriminelle basert på siktelser, skaper SSB et bilde av høy kriminaliteten blant innvandrere som samsvarer godt med Frp’s politiske analyser.

At fordommer og diskriminering i politiet kan påvirke andelen siktelser mot fargede innvandrere undersøker SSB ikke, til tross for at Europarådet har etterlyst dette. Det svekker undersøkelsen ytterligere.


Stigmatiserer innvandrerbefolkningen

SSB-rapporten stigmatiserer innvandrerbefolkningen i Norge og deres barn til skade for integreringen av innvandrere. På rettsstatens grunn bør SSB og mediene legge juridiske definisjoner av lovbrudd og kriminalitet til grunn, og beskrive innvandrere og deres barn som uskyldige inntil det motsatte er bevist.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter