Om patenter – en oppklaring | Bjarne J. Kvam

  • Bjarne J. Kvam
    Seniorrådgiver, strategisk analyse, Patentstyret

Apple-produkters avrundede hjørner og plassering av kvadrat og rektangler på et skjermbilde er ikke patenterte oppfinnelser, men designregistreringer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Bjarne J. Kvam

Simen Gaure har et innlegg i Uviten-spalten der han omtaler «tvilsomme patenter».

Les også

Les artikkelen: På tide å stoppe tvilsomme og idiotiske patenter | Simen Gaure

«Design patents»

Det er bra med oppmerksomhet og debatt om patenter og andre industrielle rettigheter, men i denne fremstillingen har dessverre mye gått galt.

Gaure trekker fram en del eksempler fra USA, men argumentasjonen svekkes ved at eksemplene, som Apple-produkters avrundede hjørner og plassering av kvadrat og rektangler på et skjermbilde, ikke er patenter på oppfinnelser. Eksemplene gjelder derimot designregistreringer, som gir vern for utseende til et produkt, også skjermbilder og ikoner.

I USA omtales designregistreringer som design patents. Dette fører dessverre ofte til feil begrepsbruk ved oversettelse til andre språk, men det bidrar ikke til lesernes forståelse når innlegg i Uviten-spalten begår den samme feilen.

Ulikheter mellom USA og andre land

Som begrunnelse for at det gis tvilsomme patenter, feilaktig eksemplifisert med designregistreringer, viser Simen Gaure til en vitenskapelig artikkel (av Frakes og Wasserman) som har sett på sider de anser som uheldige ved behandlingen av patentsøknader ved patentverket i USA.

Det er imidlertid mange ulikheter mellom patentlovgivningen i USA og andre land. Artikkelen konstaterer derfor også at det i USA er gitt patent på oppfinnelser som ikke har oppnådd patent i Europa og Japan. Imidlertid har lovendringer i 2013 gjort forskjellene mindre. Finansiering og styring varierer også fra land til land, og funn og forslag i artikkelen må ses opp mot hvordan forholdene er ved det enkelte lands nasjonale patentverk.

Avgifter og gebyrer

Den refererte artikkelen omtaler også forhold ved fordeling av avgifter og gebyrer over patentsøknadens livsløp. I Norge er det redusert søknadsgebyr for foretak med 20 eller færre årsverk. Til gjengjeld blir det dyrere å opprettholde patenter etter hvert som årene går, for at de som har patenter som ikke er i bruk skal «stimuleres» til å la dem opphøre, slik at oppfinnelsen kan benyttes lovlig av alle.

Patenstyret står gjerne til tjeneste når patenter og registrering av varemerker og design skal omtales eller debatteres, det kan bidra til å unngå feil og forhåpentlig til økt viten.