Debatt

Om lek og læring | Rikke Høistad Sjøberg

  • Rikke Høistad Sjøberg (H)
    statssekretær Kunnskapsdepartementet
Når seksåringene går til skolen, skal de møte en skole som tar hensyn til deres styrker og behov. Det skal være en trygg skolehverdag der elevene trives, skriver statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet.

De yngste barna lærer og utvikler seg gjennom lek. Læringsformene i barnehagen og i skolen må være tilpasset barna og hva vi vet om hvordan små barn lærer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ingen motsetning mellom lek og læring, slik vi kan få inntrykk av i kronikken av Per Brodal og Charlotte Lunde 2. april. Barn og unge lærer og utvikler seg gjennom lek. Leken har både en egenverdi samtidig som den er et verdifullt pedagogisk virkemiddel i både barnehagen og skolen.

Foreldre og ansatte skal være trygge på at lek har og skal ha en sentral plass i barnehagen, det står tydelig i den nylig reviderte rammeplanen. Barnehagen har en dobbel rolle i at den både handler om barndom, trygghet og lek her og nå, og en god forberedelse for et godt liv.

Samarbeid mellom skole og barnehage

Når seksåringene går til skolen skal de møte en skole som tar hensyn til deres styrker og behov. Det skal være en trygg skolehverdag der elevene trives, får støtte og hjelp om de trenger det. For å trygge barna i overgangen har regjeringen foreslått å styrke samarbeidet mellom barnehagene og skolene. Den nye grunnskolelærerutdanningen sørger for at lærere får styrket sin kompetanse på hvordan nettopp de yngste barna lærer.

Det er, og skal være, forskjell på skolehverdagen for en seksåring og en eldre elev.

Derfor slår vi fast i den overordnede delen for læreplanverket at læring foregår gjennom et bredt spekter av aktiviteter – fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek. Her møter vi Brodal og Lundes poeng, når barn får leke vil de også lære.

Les kronikken her:

Les også

Barn som ikke får lekt, kan stå i fare for å utvikle psykiske lidelser | Per Brodal og Charlotte Lunde

Det har skjedd mye i norsk skole siden Reform 97 og skolestart for seksåringer ble innført. Vi vet stadig mer om hvor viktige de første årene er, hvor viktig det er med trivsel og trygghet og tidlig innsats. Vårt mål er at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Skolen skal være en trygg arena for læring og mestring for alle elever.

En god barndom er den beste forberedelsen på resten av livet.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Skolestart
  2. Kunnskapsdepartementet
  3. Barnehage
  4. Oppvekst
  5. Skolepolitikk
  6. Skole og utdanning