Debatt

Segway gjør oss syke

Å tillate bruk av Segway er uansvarlig politikk, skriver Thomas A. Valnes.

Det er uforståelig at Regjeringen legger forholdene til rette for å bruke Segway, mener Thomas A. Valnes. Bildet: Turister på sightseeing i Spania. NTB Scanpix/Jon Nazca

 • Thomas A. Valnes

Fra 1. juli i år har Regjeringen og Samferdselsdepartementet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i spissen innført en lovendring hvor det blir tillatt å bruke såkalte Segways – små, saktegående persontransportmidler til bruk på fortau, gater, gang og sykkelstier, samt andre steder hvor myke trafikanter ferdes.

En slik lovendring er etter mitt syn et signal om en veldig tvetydig og uansvarlig politikk, da den virker lite gjennomtenkt og merkelig – av flere grunner.

Løser ikke problemer

Thomas Valnes

For det første forstår jeg ikke årsaken til at denne saken har vært så høyt prioritert.

Helt siden regjeringspartiene startet de innledende samarbeidssamtalene og samarbeidsavtalen ble undertegnet etter valget høsten 2013, kunne vi høre Siv Jensen (Frp) trekke frem tillatelse til kjøp og bruk av Segway som en enkeltting Fremskrittspartiet ville ha gjennomslag for.

Med en slik prioritering, og hvordan statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud har frontet og reklamert for dette fremkomstmiddelet i ulike medier den siste tiden, skulle man tro dette faktisk var en svært viktig og alvorlig sak som kommer til å løse mange problemer.

Men slik er det sannsynligvis ikke. Det er heller det motsatte.

Det vil underbygge og forsterke kanskje et av våre viktigste og alvorligste problemer, nemlig den økende inaktiviteten i befolkningen.

Gir unødvendig livsstilssykdom

Tallene og resultatene fra undersøkelser og forskning som Helsedirektoratet baserer sine anbefalinger på, er krystallklare:

Mange bør bevege seg mer og være langt mer fysisk aktive i hverdagen for å unngå en rekke livsstilssykdommer.

Derfor er det uforståelig at Segway blir tillatt, gjennom en lovendring, og forholdene på denne måten legges til rette for at vi kan bevege oss enda mindre.

Bruk av det nye kjøretøyet vil føre til at flere som sårt trenger å gå de skrittene en Segway nå vil erstatte, blir mindre aktive. Dermed øker sannsynligheten for at enda flere får en unødvendig selvpåført livsstilssykdom.

For å løse dette følgeproblemet håper jeg det er innført skyhøye avgifter, slik at de som velger å kjøpe dette "hjelpemiddelet", forhåndsbetaler utgiftene helsesektoren vil få når de en gang kommer til å stille seg i helsekø for behandling av livsstilssykdommene sine.

Ikke så smart

Jeg håper også at Regjeringen, Frp og samferdselsministeren innser at denne beslutningen kanskje ikke var så smart, og øker problemet med å få flere i fysisk aktivitet.

Jeg foreslår derfor at kursen endres. slik at det heller brukes tid på og arbeides med politiske løsninger som løser problemet.

I stedet for å reklamere for hvor bra Segway er, bør Bård Hoksrud (Frp) fronte hvor bra og naturlig det er for oss å bruke egne muskler til å bevege oss, i form av å gå eller sykle.

Han kunne med fordel også jobbe for å bygge ut sykkelveier slik at enda flere velger transportalternativer som øker bruken av muskler.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Bård Hoksrud
 3. Samferdsel
 4. Segway

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Bård Hoksrud hater å si nei. Nå skal han bli flinkere til det.

 2. NORGE

  Sylvi Listhaug fjerner bilde fra sykehjem etter reaksjoner fra pårørende

 3. NORGE

  Skal du øvelseskjøre med barna? Snart kan du bli nødt til å registrere deg.

 4. DEBATT

  Aktivitetsnivået blant barn og unge er urovekkende lavt. Innfør én times fysisk aktivitet i skolen hver dag!

 5. VITEN

  Kan fysisk aktivitet lindre ADHD-symptomer?

 6. NORGE

  9 av 10 er positive til en times fysisk aktivitet hver skoledag