Debatt

God vurdering | Rita Helgesen

  • Rita Helgesen
    Rita Helgesen
    Leder, Norsk Lektorlag
Rita Helgesen.

Fornuftig bruk av karakterer hindrer ikke god vurderingspraksis.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norsk skole trenger lærere som har god fagkompetanse, som får utvikle sin vurderings­kompetanse og som får utvikle god vurderingspraksis i skolens fellestid.

Som elev har du rett til vurdering. Den skal bidra til læring og tilbakemelding om hva du kan underveis og når faget avsluttes. Elevene skal kjenne læreplanens kompetansemål og hvordan læreren vurderer kompetansen.
Fra 8. klasse får elevene vurdering med karakter hvert halvår. I tillegg skal de få løpende og systematisk vurdering av hva de kan og veiledning om hvordan kompetansen kan utvikles.

13-åringer uttalte nylig til Aftenposten at det kom brått på og ble «en stor greie» å få karakterer først til jul. Du kan miste en ekstra motivasjonsfaktor når du ikke får karakterer, og det kan være vanskelig å vite akkurat hva tilbakemeldingen betyr, sa de. Norsk Lektorlag mener hele grunnskolen må ha faglige vurderingsordninger som gjør det tydelig hva som er forventet progresjon og faglig nivå. Elevenes uttalelser viser hvorfor gode tilbakemeldinger bør kombineres med karakterer.

Læreren må sammen med lærerkollegiet kritisk vurdere hvor mange innleveringer eller prøver med karakter som er nødvendig. Å systematisk droppe alle karakterer mellom halvårsvurderingene– eller i hele ungdomsskolen – er en dårlig løsning. Karakterer er en viktig del av tilbakemeldingen og er også en underveisvurdering. Elevene bekrefter at andre skriftlige tilbakemeldinger lettere kan misforstås og alene kan bli en mer utydelig tilbakemelding.

Noen mener karakterer bør utsettes til 10. klasse. Det svenske vetenskapsrådet har gått gjennom en stor mengde internasjonale studier om vurdering, men svært få som gjelder effekten karakterene har på elevers læring og motivasjon. Forskningsoppsummeringen fraråder Sverige å senke alderen for karakterer i skolen (Sverige har karakterer fra 6. klasse, Norge har fra 8.), og anbefaler å beholde karakterer i akademia.

Norsk skole har i en årrekke arbeidet for å utvikle kvaliteten i underveisvurderingen. Sluttrapporten fra FIVIS viser store variasjoner i vurderingspraksis. Lærere med fagutdanning på universitet/høgskole og praktisk-pedagogisk utdanning scorer merkbart bedre på individuell vurderingspraksis enn lærere med kortere utdanning. Det er nødvendig med mer kompetanseheving på fagnivå for at lærernes vurderingskompetanse i fagene skal videreutvikles.

Les også:

Les også

  1. Vurdering uten karakterer er ikke dulling | Eivind Sletner og Hege Cecilie Nicolaysen

  2. Det kan være lurt å vente med karakterer til 10. trinn | Tony Burner

  3. Universitetene må skrote karakterer | Solve Sæbø

Les mer om

  1. Skole og utdanning