Debatt

Hva er det greit å si om byråkratiet? | Anne Heyerdahl

  • Anne Heyerdahl
Hvis listen for god politisk ledelse settes der skolelederne forventer, er det mange politikere som ville blitt tatt med i dragsuget, skriver Anne Heyerdahl.

Ytringene mot Inga Marte Thorkildsen fra skoleledere i Oslo kan med fordel inspirere til en større debatt om hvordan byråkrater og byråkratiet omtales i den offentlige samtale.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Selv om skolelederne tar opp et viktig spørsmål om hvordan forvaltningen omtales av politikerne, spørs det om forventningene er realistiske – i så tilfelle er det flere enn Thorkildsen som får problemer.

Da jeg for mange år siden tråkket mine barnesko som byråkrat, var jeg med å utrede ulike modeller for gjennomføring av et politisk vedtak. De ulike alternativene hadde alle negative sider ved seg, og rammet aktører ulikt. Da løsningen ble valgt var alle klar over at noen aktører hadde vunnet og andre tapt. «Taperne» gikk ut i pressen og kritiserte valget. Dagen etter fikk «vinnerne» førstesideoppslag på en uttalelse om at de ikke var klar over de negative konsekvensene, og skyldte på for dårlig utredningsarbeid i byråkratiet.

Anne Heyerdahl.

«Papirflyttere»

Dette gjorde vondt for en ung byråkrat. Vi hadde påpekt de uheldige virkningene av forslaget. Likevel måtte vi leve med en fremstilling ingen hadde noen interesse av å justere, nemlig at vi hadde gitt et for dårlig faglig innspill. Erfarne kollegaer trakk på skuldrene og rådet meg til ikke å bry meg.

Å kritisere byråkratiet er en ufarlig øvelse. Erna Solberg har omtalt ansatte i forvaltningen som «papirflyttere» og uttalt at hun er fornøyd med at regjeringen «vrir penger fra å flytte papirer, til det å produsere tjenester», med referanse til at veksten i departementene har stoppet opp (Dagsnytt 18, 20. juni 2017).

Forsvarer seg ikke offentlig

Det er interessant at dette kan sies av statsministeren, den øverste lederen av forvaltningen, uten at det lees på et øyelokk. Det sier noe om hvordan vi alle har vendt oss til at byråkrati og byråkrater er noe udiskutabelt negativt. Samtidig med at man stadig har nye oppgaver til det man håper er evig ivrige, pliktoppfyllende og faglig oppdaterte byråkrater. Grunnen til at man så kostnadsfritt kan omtale forvaltningen negativt, er naturligvis at forvaltningen ikke forsvarer seg offentlig. «De ansiktsløse byråkratene» er lojale uansett.

Men nå tar ansatte til motmæle. Skolelederne protesterer og mener negative overskrifter gjør at de mister gnisten. De kritiserer Thorkildsen for å kalle etaten et «tankskip» og forventer en «profesjonell arbeidsgiver som gir støtte, inspirasjon og arbeidsro». Det spørs om skolelederne her krever for mye. Eksempelet som skal vise hvor dårlig debattklimaet er, virker ikke spesielt krenkende.

Må tåle litt

Ja, politikere og andre bør tenke seg bedre om når de uttaler seg om forvaltningen, men forvaltningen må også tåle litt. Vi må tåle at politikere har et politisk prosjekt som innebærer å endre forvaltningen, de er ikke «bare» ledere som skal støtte og inspirere.

Uansett om man støtter skolelederne i deres kritikk eller ikke: Hvis listen for god politisk ledelse settes der skolelederne forventer, er det mange politikere som ville blitt tatt med i dragsuget.

Les flere innlegg med lignende tematikk her:

Les også

  1. Et forsvar for dårlige ledere | Øyvind Håbrekke

  2. Inga Marte Thorkhildsen mener hun gjennomfører en åpenhets- og tillitsreform. Jeg mener hun river ned mye av det som er bygget opp. | Kristin Clemet

  3. Skolebyråden bryter ned mer enn hun bygger opp. Ta arbeidsgiveransvaret, Thorkildsen! | Hanna Norum Eliassen

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Inga Marte Thorkildsen
  2. Erna Solberg
  3. Politikk