Autoritære trekk må bremses og aktivt motarbeides

  • Nik. Brandal
    Førsteamanuensis, Oslo Nye Høyskole, koordinator, Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati (Nest)
  • Bartlomiej Nowotarski
    Professor, Det økonomiske universitetet i Wroclaw, medforfatter av den første demokratiske polske grunnloven i 1992
10. februar 2021 demonstrerte folk foran den statlige kringkasteren TVP i Polen. Budskapet var «frie medier». TVP har de siste årene gått fra å være en nokså fri allmennkringkaster til å bli en politisk styrt statskanal.

Hvilken side er Polsk-norsk dialoggruppe på?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et kortinnlegg i Aftenposten 21. juni kritiserte Afrodyta Papadopulu fra Polsk-norsk dialoggruppe prosjektleder Nina Witoszeks kronikk i Aftenposten 14. juni og vårt seminar «Standing up to autocracy». Papadopulu mener det er å være ensidig, og hevdet at kritikk av den polske PiS-regjeringen «vil utvilsomt glede herskeren i Kreml». Her er vi i godt selskap.

Dette føyer seg inn i en lengre rekke beskyldninger fra Papadopulu mot bl.a. Aftenposten, Dagbladet og Den Internasjonale Juristkommisjonen i Norge (IJC).

Fundamental strid om verdier

Om Papadopulu har et problem med pressefrihet og rettsstatsprinsipper, får hun selv svare på. Men beskyldningene ligner på den illiberale propagandaen PiS-regjeringen bruker for å forsvare egen undergraving av en uavhengig presse og rettsvesen. Hennes kritikk av at vi ikke inviterte representanter for PiS, fremstår derimot parodisk.

Å invitere illiberale politikere for å diskutere forsvaret for liberale verdier ville knapt vært hensiktsmessig. Men om Papadopulu ønsker å invitere oss til et tilsvarende nasjonalkonservativt seminar, stiller vi gjerne opp.

Uenigheten mellom oss og Papadopulu handler imidlertid dypest sett hverken om Polen eller om EU. Tvert imot handler den om en fundamental strid: På den ene siden står liberale demokratiske verdier som rettssikkerhet, menneskerettigheter, ytringsfrihet og pressefrihet. På den andre står autoritære og illiberale ideologier og regimer som prøver å undergrave disse verdiene.

Klare autoritære trekk

Det ville være absurd om en nyinnsatt norsk regjering utrensket NRK-journalister til fordel for folk med riktig partibok. Men det er nettopp dette PiS-regjeringen har gjort. 200 journalister i den polske rikskringkastingen ble regelrett sparket ut. Dette har ført til at Polen stupte fra 16. til 66.-plass på pressefrihetsrangeringen til Reporters Without Borders.

Tilsvarende absurd ville det være om den samme regjeringen innsatte et partipolitisk disiplinærkammer over Høyesterett for å sikre domstolenes lydighet. Men, igjen, det er altså nettopp dette PiS-regjeringen har gjort gjennom sitt «izba dyscyplinarna», som har ført til den pågående striden med EU.

Det er nettopp disse autoritære trekkene vårt nye sivilsamfunnsinitiativ har som mål å bremse og aktivt motarbeide, ved å lage en sterk, solidarisk allianse.

Hvilken side er du på?

I nesten 50 år av sovjetisk autoritarisme fikk Øst-Europa endelig en anledning til å slå seg sammen med liberale, demokratiske land i Vest-Europa, herunder Norge. Det er livsviktig at den utviklingen ikke strupes.

Problemet Pis-regjeringen har, er nemlig ikke med EU, men med de grunnleggende europeiske ideene og verdiene som er blitt kjempet frem gjennom århundrer. Og i kampen for demokratiet, rettsstaten og pressefriheten er det ikke polske sivilsamfunnsorganisasjoner eller vårt nettverk, men PiS-regjeringen og dets meningsfeller på ytre høyre, som har stått på Putins side.

Uavhengig av de ulike landenes forhold til EU-samarbeidet står Europa nå overfor et fundamentalt veivalg. Vi må alle svare på visesangeren Pete Seegers utfordring: «Which side are you on?»