Debatt

Idrettens integritet står på spill

  • Inge K. Hansen
    Inge K. Hansen
    Næringslivsleder og tidligere landslagskaptein i håndball
Tidligere i sommer fikk Clas Brede Bråthen (bildet) beskjed om at åremålskontrakten hans ikke blir forlenget etter kommende sesong. Ledelsen i skiforbundet ønsker ham ikke med videre.

Hopplandslagets sponsorer har brutt idrettens spilleregler.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sponsorene er helt avgjørende for bredde- og toppidrettens økonomi. Men de klare kjørereglene i idrettens samarbeid med sponsorene er brutt i konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

Ulike roller

Idrettens uavhengighet er grunnfestet. Samtidig avgjør sponsorene suverent hva de ønsker å sponse – og ikke.

Konflikten mellom Bråthen og Skiforbundet er en personalsak som skal og må behandles internt i forbundet som dét – akkurat som i alle andre organisasjoner. De ulike rollene er det her ingen tvil om.

Både utøverne og sponsorene har, i en demokratisk organisasjon som idretten, rett til å si sine meninger. Og idrettslederne har plikt til å lytte. Men det er til sist de demokratisk valgte ledernes rolle å ta beslutninger på selvstendig grunnlag. Ingen eksterne har her noen rolle.

Når sponsorene avholder eget møte med Bråthen, som den ene part, så bryter de formelle og prinsipielle spilleregler. De går da direkte inn i behandlingen av en personalsak på en særs problematisk måte.

Som også Aftenposten skrev om sponsorene i en kommentar 2. september: «Det er forståelig at de er urolige for at håndteringen av saken vil svekke også deres omdømme. Men det er ikke deres rolle hverken å ansette eller avsette sportssjefer.»

Rolledelingen mellom idretten og sponsorene

Det er svært uheldig for både hopperne og Skiforbundet dersom sponsorene gjør alvor av truslene om ikke å fornye sine avtaler hvis ikke Bråthen får fortsette. Men hverken på formelt eller prinsipielt grunnlag har Skiforbundet noe annet valg enn å ta sin beslutning uavhengig av det.

Alt annet ville være et dramatisk brudd på den vedtatte og nødvendige rolledelingen mellom idretten og sponsorene – som også vil kunne skape en presedens som hverken bredde- eller toppidretten kan leve med.

Idrettens integritet står her på spill.

Jeg vil for ordens skyld nevne at jeg har fulgt saken tett og på eget initiativ som privatperson hatt noe kontakt med Erik Røste, president i Norges skiforbund.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Idrett
  2. Norges Skiforbund