Debatt

Jordmødre misbrukes i tendensiøs undersøkelse om abort

  • Eline Skirnisdottir Vik
    jordmor, medlem i Den norske Jordmorforening, førsteamanuensis og postdoktor ved Høgskulen på Vestlandet
  • Berit Mortensen
    jordmor, medlem i Den norske jordmorforening og førsteamanuensis ved Oslo Met – Storbyuniversitetet
Undersøkelsen er etter vårt syn tendensiøs og etisk betenkelig. Det er derfor alvorlig om den skal vektlegges i debatten om kvinners selvråderett, skriver innleggsforfatterne.

Kvinners behov for senabort fremstilles som utfordrende for jordmødre. Vårt fokus bør være på hvor utfordrende en senabort er for kvinnene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som jordmødre og forskere er vi kritiske til fremstillingen av NSF Jordmorforbundets medlemsundersøkelse om reservasjonsrett ved senabort.

I en nyhetsartikkel i Sykepleien 19. august hevder NSF Jordmorforbundet at nær halvparten av jordmødre i Norge vil reservere seg mot å bistå ved abort dersom abortloven utvider kvinners selvbestemmelse.

Flere medier har gjengitt pressemeldingen, og KrF har brukt budskapet for å sanke velgere.

Etisk betenkelig undersøkelse

Undersøkelsen har lav svarprosent og er derfor ikke representativ for Norges om lag 3500 jordmødre.

Kun 341 av NSF Jordmorforbundets vel 1000 medlemmer svarte på undersøkelsen. Blant disse svarte rundt 170 jordmødre at de vil benytte seg av reservasjonsretten dersom loven om selvbestemt abort blir utvidet til 22. svangerskapsuke.

Videre inkluderer undersøkelsen jordmødre uavhengig av om de selv faktisk bistår ved senaborter.

Undersøkelsen er etter vårt syn tendensiøs og etisk betenkelig. Det er derfor alvorlig om den skal vektlegges i debatten om kvinners selvråderett.

Det forbundet burde vektlegge

I Norge tillates abort inntil svangerskapsuke 22, etter en nemnds godkjenning. Det er ulogisk om jordmødre skal endre syn på reservasjon basert på hvem som tar avgjørelsen om abort - kvinnen som må leve med avgjørelsen, eller nemnden.

Kontroll over reproduksjonen og kvinners muligheter for prevensjon og abort har historisk sett vært et globalt maktpolitisk tema. I Norge har kvinnekampen ført til en felles holdning om at selvbestemte svangerskap er en menneskerett.

Vi har historisk lave aborttall. Ett tiltak som bidrar til det, er at jordmødre og helsesykepleiere har fått rekvireringsrett for alle typer prevensjon. De som gjennomgår senabort, blir trolig enda færre når tidlig ultralyd og NIPT-test innføres.

Dette burde NSF Jordmorforbundet vektlegge i arbeidet med å forebygge sene aborter.

Respektfull og verdig omsorg

Vi mener det er uetisk å legge skyld, skam og ansvar over på kvinner i en allerede vanskelig livssituasjon. Vi havner dessverre der når kvinners behov for senabort fremstilles som utfordrende for jordmødre.

Vårt fokus bør være på hvor utfordrende en senabort er for kvinnene. Vi skal gi respektfull og verdig omsorg gjennom livskrisen.

Til kvinner som har opplevd en senabort: Vi skjønner det hvis denne debatten ripper opp i vonde minner og oppleves sårende. Det er mange jordmødre som står sammen med dere, og som anerkjenner påkjenningen og de store overveielsene som ligger bak avgjørelsen om abort.

Dette håper vi at alle, også helsepersonell og politikere, tar inn over seg.


Oppdatert 17. september: Etter publisering er det kommet frem at antallet respondenter i NSF Jordmorforbundets undersøkelse var 450, ikke 341, som først oppgitt i Sykepleien.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Senabort
  2. Reservasjonsretten