Kort sagt, mandag 15. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Psykiatri. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samarbeidsmodellen som forsvant

Det er mye vi ikke vet om årsakene til dobbeltdrapene på Otta. Men det er kommet frem at gjerningsmannen tidligere har fått psykiatrisk behandling, og at tilbudet er lagt ned. Kommunen har varslet statsforvalteren om saken.

Det er dessverre en lang rekke eksempler på at psykisk syke begår alvorlig kriminalitet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) laget derfor i 2014 en samarbeidsmodell som skulle fange opp potensielt farlige personer på et tidlig stadium.

Forbildet var PSP-samarbeidet i Danmark. Bokstavene står for psykiatri, sosialvesen og politi. Modellen innebærer at representanter for de tre tjenestene møtes jevnlig og utveksler informasjon om konkrete personer. Formålet er å informere hverandre om bekymringsfull opptreden og sikre nødvendig hjelp, slik at ingen faller mellom samarbeidspartenes ansvarsområder.

Sørlandet sykehus, Kristiansand kommune og det lokale politiet ville være med på KRÅDs samarbeidsprosjekt. Psykiater Astrid Nøklebye Heiberg var entusiastisk med på å utarbeide prosjektbeskrivelsen. Hun var da statssekretær for Høyre i Helsedepartementet, men kunne etter hvert fortelle at hennes departement ikke ønsket å bidra til prosjektet. Justisdepartementet sendte prosjektforslaget til Politidirektoratet, og siden er ingenting skjedd.

Senterpartiet har programfestet å legge ned Politidirektoratet, som partiet anser som et unødvendig byråkrati. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bør således ikke ha noe prestisje knyttet til tidligere forsømmelser. Spørsmålet er om hun har handlekraft nok til å sette i gang et samarbeid før nok en tragedie skjer på hennes vakt.

Erik Nadheim, advokat og doktorgradsstipendiat