Debatt

Kort sagt, lørdag 30. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kreftstudie. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Personforfølgelse i kreftstudien?

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

I Aftenposten 28. oktober hevdes det at undertegnede har drevet med personforfølgelse i forbindelse med kritikk jeg har fremmet av driften av den såkalte vent og se-studien ved universitetssykehusene.

I november 2020 viste en studentoppgave ved Haukeland at åtte pasienter som var med i studien, hadde fått gjenvekst med samtidig spredning.

Sannsynligheten for at den uventede og uønskede hendelsen skulle ramme så mange, var svært liten dersom protokollen for studien var fulgt. Haukeland har nå erkjent at de hadde tatt med pasienter som ikke kvalifiserte for å være med i studien.

Masteroppgaven viste da også at Haukeland hadde inkludert altfor mange: 33 mot forventet 11.

Kritikerne av prosjektleders analyse av alle inkluderte mente derfor at man måtte undersøke inklusjonspraksisen ved Haukeland først og finne ut hvorfor de hadde flere enn 20 feilinkluderte.

Denne skarpe uenigheten varte i mer enn fem måneder. I april fikk kritikerne igjennom at det skulle gjøres en gjennomgang først. Studien ble selvfølgelig ikke gjenåpnet, og den nye protokollen ble lagt på is.

Gjennomgangen ledes av forfatteren av underskriftskampanjen og har medlemmer fra Haukeland og Universitetssykehuset Nord-Norge samt kritikeren Arne E. Færden. Det er ikke personforfølgelse å problematisere habilitet i gruppen.

Norwait-skandalen handler også om brudd på lover, på regler for redelighet i forskning og brudd på protokoller og krav i studiegodkjenningen. Det er ikke personforfølgelse å dokumentere brudd.

Hans H. Wasmuth, initiativtager til Norwait-studien, spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, dr.philos.


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Kreft