Kampen mot skrantesyke er en kamp mot tiden

  • Ingunn Midttun Godal
Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å sikre at smitte ikke sprer seg til nye bestander av hjortedyr, skriver Mattilsynets Ingunn Midttun Godal. Bilde fra Breistølen i 2017.

Det er delte meninger om hvordan den kritiske situasjonen for villreinen bør håndteres.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det foregår en kamp mot tiden for å bevare villreinen på Hardangervidda. Akkurat nå trues den av skrantesyke.

Skrantesyke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), er en av de mest alvorlige dyresykdommene som finnes. Tiden er knapp dersom vi skal lykkes i å bevare bestandene.

Det er heldigvis mange som bryr seg om villreinen i Norge. Det er mange interessenter og mange aktører – og det er delte meninger om hvordan denne kritiske situasjonen på vidda bør håndteres.

Les også

Noe er galt på fjellet. Jeg skriver dette etter 25 år med reinsdyrjakt.

De siste par årene har avisene trykket innlegg om kampen mot CWD. Folk flest, jegere, fagfolk – også eksperter på CWD – er skrikende uenige om tiltak. Men det vi alle har til felles, er at vi vil bevare en frisk og levedyktig villreinbestand på Hardangervidda.

Vi har felles mål, men vi er ikke alltid enige om virkemidlene. I debattene rundt dette blir Mattilsynet kritisert for å ville benytte sterke virkemidler.

Smitten som er funnet på Hardangervidda, er dødelig for dyrene. Det finnes ingen vaksine eller medisin. Den smitter mellom dyr, og den overlever svært lenge i miljøet.

Dersom vi ikke lykkes i å fjerne smitten, kan den spre seg til andre hjortedyr i Norge. I verste fall kan dyrene bli utryddet.

Sykdommen vil ikke forsvinne av seg selv. Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å sikre at smitten ikke sprer seg til nye bestander av hjortedyr.

Kampen mot skrantesyke handler først og fremst om villreinens helse og velferd. Men det er også en kamp for urfolks rettigheter, bærekraftige bestander landet rundt, fremtidige generasjoners jakt, distriktskultur og reinsdyrkjøttets internasjonale renommé. Det er mye som står på spill.

Håndtering av klassisk skrantesyke innebærer vanskelige vurderinger og avveininger. Det finnes ingen enkel oppskrift på hva som skal til for å bevare villreinen på Hardangervidda.

Det er ekstremt krevende vurderinger av forholdsmessighet som må gjøres i denne saken. Vi erkjenner usikkerheten og at det finnes mange motstridende hensyn. Mattilsynet vil fortsette å tilrettelegge for et godt samarbeid med relevante fagmiljøer og aktører for å bidra til kloke beslutninger som vil trygge villreinens fremtid.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter