Debatt

Hvordan kan Jens Stoltenbergs kompetanse brukes for å gjøre verden litt tryggere?

  • Terje Osmundsen
    Terje Osmundsen
Klima og energi. Fred og sikkerhet. Økonomisk og sosial utvikling. En kapasitet som Stoltenberg kan gjøre en forskjell, mener innleggsforfatteren.

Det er ikke noe galt med sjefsjobben i Norges Bank. Men hva kan være alternativene?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten bølger i mange miljøer om hvem som bør bli vår neste sentralbanksjef.

Her er det mange som har meninger, men én ting har undret meg ved denne debatten. Så langt er det ingen som har stilt spørsmålet: Hva kunne en leder med Jens Stoltenbergs unike erfaring velge å satse på når NATO-jobben er over?

Hva kan være Stoltenbergs alternativer til utsikten om en toppjobb i det norske byråkratiet, en jobb hvis hovedformål er å bidra til å gjøre lille, rike Norge enda litt rikere?

Unik erfaring og kompetanse

I en verden som er rammet av økt polarisering og voksende økonomisk og sosial ulikhet, er det mange som ser til de nordiske landene for inspirasjon og læring.

Stoltenberg hadde jobben som olje- og energiminister, finansminister og i to perioder statsminister i en epoke som historikerne kan komme til å kalle «gullårene» for det norske vekstsamfunnet.

Her høstet han unike erfaringer og kompetanse på områder som i dag står øverst på dagsordenen for de fleste av verdens regjeringer: Klimakrise, energiomstilling og inkluderende økonomisk vekst.

Det gjelder for eksempel de gjeldstyngede landene i Afrika som nå rammes hardt av både klimaendringer og koronakrise som de rike landene har påført dem.

En kapasitet

Jobben som generalsekretær i Nato i åtte år har i tillegg gitt Stoltenberg innsikt og internasjonale kontakter på statsledernivå som bare ytterst få er forunt.

De vestlige demokratiene er ikke bare truet av økt polarisering innenfra.

På hver sin måte truer Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping det vi antok var universelle rettigheter. Det er stort behov for tillitsskapende initiativ og prosesser som kan forebygge ødeleggende konflikter mellom gamle og nye verdensmakter.

Klima og energi. Fred og sikkerhet. Økonomisk og sosial utvikling. Dette er bare noen av utfordringene verdenssamfunnet må løse, der det er naturlig å tenke at en kapasitet som Stoltenberg kan gjøre en forskjell nå som han snart er fristilt fra sitt formelle ansvar i Nato.

Blair etablerte tenketank

Som eksempel er det interessant å nevne erfaringene til den tidligere britiske statsministeren Tony Blair og hans finansminister Gordon Brown.

Den førstnevnte etablerte Tony Blair Institute for Global Change. Det er en tenketank som bistår politiske ledere og myndigheter i Europa og Afrika blant annet med å håndtere nye utfordringer som digitalisering, ekstremisme og covid-19.

Brown har brukt mye av sin tid etter at han gikk av til å fremme utdanning spesielt for kvinner, blant annet i rollen som FNs spesialutsending for global utdanning.

Overraskende

Men for all del, det er ikke noe galt med jobben som sjef i Norges Bank. Jens Stoltenberg har sikkert gode grunner til å søke en jobb som toppbyråkrat i Norge.

Allikevel er det overraskende at ikke flere spør seg hvordan Stoltenbergs kompetanse kunne anvendes for å gjøre verden litt tryggere nå.

Nå som han har muligheten.

Dette er en bearbeidet versjon av et innlegg Terje Osmundsen først skrev på sin Facebook-side.

Terje Osmundsen er admininstrerende direktær i Empower New Energy og har bakgrunn som styreleder i Caritas Norge og konserndirektør i Scatec. Han skriver dette innlegget som privatperson.


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Jens Stoltenberg
  2. Norges Bank