Debatt

Politisk gruveslam

 • Harald Bergland

Når sjødeponi tillates kan det forsvares som en forsikringspremie ut fra "føre var"-prinsippet og/eller som en legitim fordeling av våre felles naturressurser, skriver Harald Bergland. Foto: Willy Haraldsen,NTB scanpix

Regjeringen sa ja til sjødumping i Sogn og Fjordane, men hva med Finnmark? Miljøbevegelsen kaller det skandale og rasler med lenkene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nordic Mining ASA fikk klarsignal til å utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe gruveavfallet i Førdefjorden. Nussir ASA vil utvinne kobber med sjødeponi i Repparfjorden. I begge prosjektene forventes god lønnsomhet for selskapene. Begge fjordene er nasjonale laksefjorder hvor deponiene berører marine økosystemer. Avgangsmengden i tonn er størst i Førdefjorden, men har større innhold av tungmetaller i Repparfjorden. Begge kommunestyrene har sagt ja til etableringen og det ble kakefeiring i Naustdal, mens Kvalsund venter på Regjeringens beslutning.

Lokal utvikling og arbeidsplasser

Regjeringen tar sin beslutning basert på tilrådinger fra flere faginstanser. Verdiskapingen fra gruvevirksomhet vurderes opp mot negative virkninger. Dette er vanskelige avveininger når miljøkonsekvensene på kort og lang sikt er usikre. I Naustdal og Kvalsund ønsker en lokal utvikling, arbeidsplasser og bedre kommuneøkonomi. Sjødeponiet kan imidlertid få konsekvenser for økosystemtjenester utover de aktuelle kommunene, og opphoping kan gi langsiktige virkninger. Dermed har vi motstridende interesser i nåtid og fremtid, samtidig med mål om effektive planprosesser og forutsigbarhet for gruveselskapene. Dynamiske reguleringsregimer basert på overvåking, dialog og akseptkriterier kan gi gode løsninger.

Mangelfull kunnskap, usikkerhet og fare

Havforskningsinstituttet påpeker usikkerhet om partikkelspredning og økologiske virkninger i begge fjordene. Havforskningsinstituttet mener at utfallet for økosystemene er uforutsigbar, og for dårlig belyst i konsekvensutredningene. Når det er mangelfull kunnskap, usikkerhet og fare for alvorlige skader, kan man argumentere for et "føre var"-prinsipp. På samme måte som når privatpersoner kjøper forsikringer, kan samfunnet betale en forsikringspremie for å skåne seg fra de mest ugunstige utfall. Kostnader i form av utsatte/utelatte inntekter fra gruven og utredningskostnader kan sees på som en slik forsikringspremie. Kunnskap er vesentlig som beslutningsgrunnlag, og et eksempel på at kunnskap tapte for ideologi, er Titania-saken. Fagfolk tilrådet fortsatt deponering i sjøen og advarte mot uheldige konsekvenser av å lagre slammet på land, som har medført utlekking av nikkel til sjø og støvplager når deponiet tørker ut. Videre er det lite oppmerksomhet om de sjødeponiene som er velfungerende, for eksempel i Frænfjorden eller i Stjernsundet i Alta.

Felles naturressurser

Opp gjennom årene har mye av ressursverdiene tilfalt norske og utenlandske investorer. I begge de aktuelle eksemplene kan det dreie om store overskudd, kanskje milliardbeløp over prosjektets levetid. Skatte— og avgiftsordningene for mineralnæringen er derfor en type virkemidler som i større grad bør brukes målrettet både ut fra fordelingshensyn og miljøhensyn. Når sjødeponi tillates kan det forsvares som en forsikringspremie ut fra "føre var"-prinsippet og/eller som en legitim fordeling av våre felles naturressurser.

 1. Les også

  Regjeringen får kjeft av miljøvernere etter ja til omstridt sjødeponi

 2. Les også

  Naturvernforbundet: Ber EØS-vaktbikkje om hjelp til å stoppe gruvedumping i Førdefjorden

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Ja til sjødeponi i Kvalsund

 2. DEBATT
  Publisert:

  Ja til konsekvensutredning var ja til gruve og fjorddeponi

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Venstre-topp har «forståelse» og «respekt» for at folk vil delta i lenkegjeng-protest mot regjeringen

 4. DEBATT
  Publisert:

  Vi må ha en faktabasert debatt om gruvedrift og Repparfjorden

 5. NORGE
  Publisert:

  Elbiler trenger kobber. Miljøorganisasjoner sier nei til gruvedrift. Her er 11 fakta om saken.

 6. DEBATT
  Publisert:

  Næringsministeren setter miljøet, en nasjonal laksefjord og en unik urfolksnæring på spill