Kort sagt, tirsdag 20. april

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Franske politikeres restaurantbesøk. Scenekunst. Luftforsvar. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Et annet virus: alvorlig baksnakking

Pandemien og de tilhørende restriksjonene vedvarer i nesten samtlige europeiske land. Mens det normale livet lar vente på seg, brer trettheten seg i befolkningene, og en annen form for virus sprer om seg: alvorlig baksnakking og falske beskyldninger.

Professor George Chabert (Aftenposten 13. april) tok nylig opp en kontrovers som har fått mye oppmerksomhet i Frankrike. Det handler om ulovlige restauranter som serverer middager der medlemmer av regjeringen skal ha deltatt. Rettsvesenet har tatt tak i saken, og den pågående etterforskningen vil fastslå hva som er de faktiske forhold.

Så langt finnes hverken spesifikke fakta, navn, sted eller dato som bekrefter at en slik deltagelse faktisk har funnet sted. Den eneste personen som har kommet med denne påstanden, benektet den under et offisielt avhør i domstolene. Dette forhindrer likevel ikke noen kommentatorer fra å spre disse ryktene helt til Norge, fortsatt uten understøttende fakta.

«Slander boldly, something always sticks», sa Francis Bacon, som på norsk kan oversettes til «når du baksnakker kraftig, er det alltid noe som fester seg». Særlig under denne pågående perioden med felles prøvelser bør alle huske at det er fakta, og ikke baksnakking og falske beskyldninger, som best bevarer demokratiet, i Norge som i Frankrike.

Pierre-Mathieu Duhamel, Frankrikes ambassadør til Norge


Det er hets, ikke uenigheter, scenekunstnere vil til livs

Jeg er redaktør for Scenekunst.no, et tidsskrift som gir plass til debatter i det norske scenekunstfeltet. Jeg vet at norske scenekunstnere kan være uenige. Akkurat nå er det allikevel mange som er enige om én ting: De vil ikke akseptere hets og trakassering.

I sitt innlegg i Aftenposten 13. april skriver Anki Gerhardsen at norske scenekunstnere ikke «fikser» uenighet og legger skylden på kulturjournalistene. Når Gerhardsen skriver at også teaterkritikere har reagert med harme, ser jeg at jeg er en av disse. Men i denne sammenhengen skulle det bare mangle. Min lojalitet til kunstnerne som gjør det mulig for meg å utøve mitt yrke, når så mange av dem opplever trakassering for å utøve sitt, står fast. Jeg skal fortsette å skrive kritisk om arbeidene deres, men jeg skal også kjempe for deres rett til å lage kunst jeg ikke alltid kommer til å like.

Norske scenekunstnere kan være uenige om mye, men det hersker enighet om betydningen av å arbeide sammen for å få bukt med hetsen. Denne saken handler ikke om Morten Traavik, den handler om arbeidsforhold for kunstnere. Det er heller ikke sånn at enighet om at hets er dumt kommer av at kulturjournalistikken er for mild. Det kommer av at de fleste ikke unner kollegene sine å bli hetset.

Norsk teaterkritikk kan få bedre vilkår og mer plass. I dag er for eksempel dansekritikken nærmest fraværende i de store avisene. Et større fokus på dansekunsten ville økt kunnskapsnivået om kunstarten, og flere ville fått muligheten til å vite om den og oppsøke den istedenfor å hetse den. Her spiller pressen, kulturjournalistikken og kritikken en viktig rolle.

Julie Rongved Amundsen, teaterviter, teaterkritiker og redaktør for Scenekunst.no


F-35 vil smadre Forsvarets økonomi

Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarlands svar i Aftenposten om kampflyet F-35 går utenom saken. Hun skriver om forskjeller i driftsmåter, men ikke om hvilken magi som gjør at Norge kan drifte mye billigere enn andre. US Air Force, som har mest erfaring med flyet, søker alternativer fordi F-35 er altfor dyr. Klar tale i USA og tåketale i Norge.

Skinnarland hevder at svenske Gripen ikke kan klare våre oppdrag uten store tap. Helt siden valget av F-35 i 2008, da man la frem en kalkyle for levetiden som var feil med over 100 milliarder i Gripens disfavør, har uttalelsene utgjort uvennlige handlinger mot Sverige. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bes svare på om han støtter Skinnarland og hva han mener om kalkylen fra 2008.

F-35 vil smadre Forsvarets økonomi. Internasjonale vurderinger er at Gripen klarer småstaters krav og driftes for en brøkdel av det F-35 koster, og at Sverige i dag er en verdensleder innen flykonstruksjon.

John Berg, major (R) forsvarsanalytiker