Det er Norges ansvar å forsvare Svalbard

  • John Berg
Selv om Svalbard er demilitarisert, innebærer vår ubestridte suverenitet at det er vårt ansvar å kunne hindre den ene eller annen part i å utnytte øyene, skriver debattanten.

Øygruppen må inn i forsvaret av Nord-Norge, med nødvendige kapasiteter til å gripe inn fra fastlandet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I debatten om ny langtidsplan for Forsvaret blir trusler som opptar resten av Nato og svensker og finner, de mest sannsynlige hybride scenarioene, neppe tema. Ei heller Svalbard.

Russerne forbereder utvilsomt mulig hybridkrig mot oss, for påkommende tilfelle. De analyserer oss, og omtrent slik kan russernes analyser av oss etter min mening oppsummeres:

Russernes analyse av oss

«Nordmenn er opptatt av okkupasjonen av Krim, men mye mindre av kapringen av ukrainske marinefartøyer og avsperringen av ukrainske farvann i Azovhavet. Nordmenn ser ingen paralleller til Svalbard. Det gjør vi russere! Nordmenn overser Airiston Helmi-saken, der en russisk stråmann brukte tilsvarende 100 millioner norske kroner på å bygge opp en potensiell base for miniubåter og spesialstyrker i finsk skjærgård, nær strategisk viktige Åbo. Da finnene slo til med 400 politifolk og soldater, fartøyer, helikoptre og fly, ble saken enorm i finsk presse, svær i svensk og knapt nevnt i norsk. Da den helt spesielle ubåten «Losharik» kom i brann nær norsk farvann, var nordmenn opptatt av brannen, men ikke av at ubåten hadde vist påtagelig interesse for undervannsinstallasjoner i nordeuropeisk farvann. Sånt opptar briter og andre, men ikke nordmenn.»

Hybride trusler

Norge planlegger å bruke det dobbelte av andre land på F-35 og Poseidon-fly. Vi risikerer å stå med Natos skjeveste budsjettstruktur og uten penger til å møte hybride trusler. Vi trenger et sivil-militært totalforsvar i nord, med stor taktisk mobilitet med helikoptre, med droner, lett luftvern og flere ubåter og godt væpnede kystfartøyer.

Selv om Svalbard er demilitarisert, innebærer vår ubestridte suverenitet at det er vårt ansvar å kunne hindre den ene eller annen part i å utnytte øyene. Øygruppen må inn i forsvaret av Nord-Norge, med nødvendige kapasiteter til å gripe inn fra fastlandet. Det blir en utfordring. Regjeringen sier at «Norge er Nato i nord». Mer realistisk er Norge det vi bevilger penger til i nord.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.