Debatt

Færre griser blir bitt, og flere behandles

 • Ola Nafstad
  Ola Nafstad
  Assisterende direktør i Animalia
Det oppleves som uredelig at dyrerettighetsaktivister fortsetter å fremme sitt svartmalende verdensbilde, mener Ola Nafstad. Han er assisterende direktør i Animalia, et norsk fag- og utviklingsmiljø innenfor kjøtt- og eggproduksjon.

Mange dyrevernaktivister overser ny informasjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Andelen halebitte griser har gått tydelig ned de siste årene. Fra 2017 til i dag er forekomsten redusert med to tredjedeler - fra nesten ni prosent i 2017 til cirka tre prosent hittil i 2021. Dette er én av flere indikatorer som viser at næringens systematiske arbeid med dyrevelferd gir resultater.

Dette passer ikke med Norun Haugens verdensbilde, og i Aftenposten 17. juni fremsetter hun en helt udokumentert påstand om at nedgangen skyldes at halebitte griser nå avlives i besetningen - altså før de kommer til slakteriet. Den samme påstanden gjentas i debattinnlegg fra Siri Martinsen i NOAH samme dag.

I svært alvorlige tilfeller kan avliving av en halebitt gris være nødvendig. Men nedgangen i antall halebitte griser som registreres på slakteriene, skyldes ikke at flere griser avlives på gården.

Flere blir behandlet

I samme periode som frekvensen av halebiting er blitt redusert, er dødeligheten hos smågris og slaktegris blitt redusert med cirka 30 prosent. Dette omfatter også griser som må avlives på gården.

Det som derimot har gått drastisk opp, er antall griser med halebitt som er rapportert behandlet. Registreringene viser at det nå er godt samsvar mellom antall griser som kommer til slakteriet med halesår, og antall rapporterte behandlinger.

I sum viser dette at norske svineprodusenter både er blitt flinkere til å forebygge halebiting, og at de grisene som fortsatt får denne skaden, blir fulgt bedre opp.

Bidrar ikke til god debatt

Engasjement for dyrevelferd er bra. Men i debatten rundt dyrevelferd er det mange som ikke er oppdaterte, og som har en praksis med bruk av udokumenterte påstander og gammel informasjon.

De overser de nye tallene og den nye informasjonen næringen forsøker å formidle.

Dyrevelferd er et område næringen tar på største alvor og jobber mye og systematisk med. Nettopp derfor oppleves det som uredelig at dyrerettighetsaktivister fortsetter å fremme sitt svartmalende verdensbilde fremfor å forholde seg til fakta. Det bidrar ikke til en god debatt på et viktig område.


 1. Les også

  Aftenpostens kommentator lukker øynene og håper baconet smaker like godt

 2. Les også

  Det blir feil å dytte alt ansvar over på grisebonden. Praksiser som påfører dyrene store lidelser, er fullt lovlige.

 3. Les også

  Kan disse svarthvittbildene få oss til å endre synet på grisen fullstendig?

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Dyrehelse
 2. Grisehold