Debatt

Legg lyntoget dødt

  • Per Arne Villadsen

Utbygging av lyntog mellom Oslo og Trondheim, Bergen og Stavanger vil gjøre nødvendige jobbreiser mer belastende og svekke det totale transporttilbudet i Norge.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lyntog i Norge er en vakker, men lite gjennomtenkt tanke. Personlig er jeg en sterk tilhenger av høyhastighets— og lyntog. Der det fungerer, fungerer det utmerket. Utbyggingen av nye høyhastighetstog i andre deler av verden er både effektivt og miljøvennlig, fordi utbygging er enklere og passasjergrunnlaget gjerne langt større enn hele Norges befolkning.

Men et lyntog i Norge er like fullt en feilprioritering. Lyntog er nemlig svært dyrt, særlig i Norge. Selve utbyggingen vil ta flere tiår og koste et ukjent antall hundre milliarder kroner. Penger til nødvendig vedlikehold overlater jeg til den interesserte leser selv å reflektere omkring.

Vi er alle enige om at vi ønsker alternativer til flytrafikken. Men Norge er et langstrakt land med mange topografiske utfordringer, der flymaskinen er særlig godt egnet til å gjøre jobben. Stor etterspørsel mellom storbyene i rushtiden møtes med mange og tette avganger. Utenom rushtiden brukes de samme flyene på andre destinasjoner der kundebehovet er et annet. På den måten styrkes det totale transporttilbudet i kongeriket.

Lite fleksibelt

Tog derimot, går som kjent på skinner og er langt mindre fleksibelt. Kan et ledig togsett i Bergen settes inn på en tur til Trondheim eller Kreta midt på dagen? Kan det leies inn tog på kort varsel ved behov? For jobbreisende betyr en svekkelse av flytilbudet redusert fleksibilitet og mer reisetid, og mindre tid til familie og venner.

Konsekvensen av å prioritere et norsk «togslott» i hundremilliardersklassen, betyr nødvendigvis mindre ressurser til annen samferdsel. Sagt med andre ord: dårligere veier og mer driftsforstyrrelser på eksisterende jernbane. I tillegg vil flere distriktsflyplasser legges ned som en følge lavere «inntekter» fra flyrelaterte avgifter, som i dag subsidierer drøyt 40 lokale flyplasser. Statlige overføringer til kollektivsatsing i kommunene må også regne med kutt.

Fyker forbi stasjonene

Lyntog kan være positivt for de som bare reiser mellom storbyene, men for familiebedriften på Gol blir det trolig verre, selv om lyntoget skulle fyke forbi flere ganger i døgnet uten å stoppe (lyntog stopper ikke på alle stasjoner). Små bedrifter er avhengig av et trygt og effektivt veinett for å kunne konkurrere, og derved bidra til et sysselsettings- og bosetningsmønster. En prioritering av lyntog vil svekke vilkårene for bedriften, og tusenvis av lignende bedrifter og en mengde lokalsamfunn.

Klima- og miljøutfordringene verden står overfor vil være høyt på dagsorden i mange år. Heldigvis. Gode samferdselsløsninger er viktig for et bærekraftig klima. Dessverre følger utspillene om lyntog en uheldig tradisjon der enkeltutspill får mye oppmerksomhet, mens helheten er uinteressant.

Null miljøgevinst

Utspillene og debatten om lyntog fra Oslo til Trondheim, Bergen og Stavanger er et eksempel på en avsporet samferdsels- og miljødebatt. Utspillene rettferdiggjøres gjerne med klimaargumenter, selv om både fagmyndigheter og uavhengige utredninger konkluderer med null miljøgevinst. Diskusjonen burde vært en del av en større nasjonal samferdselsdebatt.

Les mer om

  1. Debatt