Debatt

Hvilken behandlig du får for covid-19, bør ikke avhenge av hvor du blir innlagt

  • Jon Henrik Laake
    Jon Henrik Laake
    Overlege dr. med., leder i Norsk anestesiologisk forening
Overlege Jon Henrik Laake savner normerende retningslinjer for behandling av pasienter med alvorlig covid-19-sykdom.

Det bør ikke være helt opp til den enkelte lege eller sykehusavdeling å avgjøre hvilken behandling som tilbys.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I dagene før pandemien rammet oss, var det hektisk møteaktivitet i Helse-Norge. Vi som arbeider med kritisk syke, var mest opptatt av hvor mange pasienter vi måtte ta høyde for, og hvordan de skulle behandles.

Kinesiske og italienske kolleger hadde gitt oss gode beskrivelser. I intensivenhetene visste vi at vi måtte forholde oss til pasienter med alvorlig lungesviktsyndrom, eller såkalt ARDS. Dette er en tilstand som kan utløses av mange årsaker.

Ny kunnskap

I 2015 og 2016 utga nordiske anestesileger felles retningslinjer for å håndtere slike pasienter. I NRKs «Debatten» 3. mars 2020 ble helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Bent Høie (H) oppfordret til å gi offisiell tilslutning til slike retningslinjer.

De to var imøtekommende og lovet å se på dette straks. Deretter ble det taust.

Internasjonal forskning har i mellomtiden gitt oss ny kunnskap. Vi vet mer om legemidler og annen behandling for pasienter med alvorlig covid-19-sykdom utover det som var mulig da pandemien kom.

Selv om en stor del av befolkningen er vaksinert, vil nye varianter av viruset dukke opp. Helsevesenet må derfor være forberedt på et jevnt tilsig av alvorlig syke. Som alle andre fortjener disse behandling som er godt dokumentert, som øker sannsynligheten for å overleve og som ikke medfører skade.

Ikke likegyldig

Vitenskapelig litteratur har nå nådd et omfang og en kompleksitet som det kan være vanskelig å holde oversikt over. Det er ikke likegyldig hvilke covid-19-pasienter som behandles med oksygentilskudd eller respirator. Det er heller ikke likegyldig hvem som får ulike betennelsesdempende legemidler eller blodfortynnende medisiner.

Jon Henrik Laake er overlege og doktor i medisin ved Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus.

Det bør derfor ikke være helt opp til den enkelte lege eller sykehusavdeling å avgjøre hvilken behandling som tilbys.

Det er godt dokumentert at kliniske retningslinjer bidrar til å forbedre praksis så sant de oppfyller visse forutsetninger. Slike retningslinjer må være basert på oppsummert forskning av alle relevante studier. Det må også være en tydelig sammenheng mellom anbefalinger og evidens, og det må fremgå hvilke forhold som svekker evidensgrunnlaget.

Ikke blitt realisert

Retningslinjene må også forholde seg til at godt informerte pasienter vil kunne velge ulikt. En 80-åring med et levd liv ser kanskje annerledes på utsiktene til langvarig respiratorbehandling enn en 40-åring.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har sammen med australske og britiske helsemyndigheter utviklet retningslinjer. Disse oppdateres straks kunnskapen tilsier det.

Den norske Magic-stiftelsen har gitt WHO omfattende metodestøtte siden starten av pandemien. Våren 2020 bevilget et enstemmig storting et mindre pengebeløp for at norske helsemyndigheter skal kunne støtte dette samarbeidet mellom Magic-stiftelsen og WHO.

Men i Helsedirektoratet har ikke gjennomføringsviljen vært stor nok til at dette er blitt realisert.

Det innebærer at vi nå har et sett av internasjonale retningslinjer av god kvalitet, som er delvis utviklet av norske forskere, men som mangler tilslutning fra norske myndigheter. Norske leger mangler derfor normerende retningslinjer for behandling av pasienter med alvorlig covid-19-sykdom.

Ulik praksis

Hvilken behandling du eller dine nærmeste får ved alvorlig covid-19-sykdom, bør ikke avhenge av hvilket sykehus man blir innlagt på.

Jeg er ansatt ved Rikshospitalets intensivavdeling. Der har vi behandlet kritisk syke covid-19 pasienter fra hele østlandsområdet. Så godt som alle har vært innom et annet sykehus før overføring til vår avdeling. Slik har vi vært vitne til at ellers sammenlignbare pasienter fra ulike sykehus har fått forskjellig behandling.

Om dette er et resultat av rene tilfeldigheter eller ulike faglige vurderinger, er ikke godt å si. Men nå har vi mer kunnskap, og da bør det ikke lenger være slik.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Medisin