Oslos nye regler for elsparkesykler er ikke veien å gå

  • Christina Moe Gjerde
Elsparkesykkelen er et utslippsfritt, heldigitalt, fleksibelt og attraktivt transportmiddel som folk vil betale for, skriver debattanten.

Oslo bør lære av Madrids feiltrinn.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forrige fredag ble det gjennomført mer enn 50.000 turer med Voi sine elsparkesykler i Oslo. De brukes et tosifret antall ganger gjennom døgnet, erstatter bilen og reduserer trykket i kollektivtrafikken.

Etterspørselen er enorm.

Samtidig som elsparkesyklene har vært et kjærkomment tilbud for mange hundre tusen mennesker i Oslo, har inntoget av det nye transportmiddelet også budt på utfordringer knyttet til parkering og uvettig kjøring.

I juni sendte derfor Oslo-byrådet nye regler ut på høring.

Mislykket modell

Hovedelementene i forslaget er at det skal settes et tak på 8000 elsparkesykler, men ikke på antall utleiere. Det skal også innføres et kjøreforbud om natten. I tillegg skal byen deles opp i fire soner, med maksimalt antall elsparkesykler innenfor hver sone.

For å få en bekreftelse på hvor mislykket modellen er, kan Oslo-byrådet se til Spanias hovedstad. I februar 2019 innførte byen en kvoteordning og tillot utleiefirmaene å utplassere til sammen 8600 elsparkesykler.

Det ble ikke satt noen øvre grense på antall utleieaktører, og hele 18 selskaper fikk tillatelse. Resultatet: Fem utleieaktører satte aldri i gang, syv trakk seg kort tid etter oppstart, og bare seks er igjen.

Ingen av utleieaktørene tar ansvar for helheten.

Madrid er beviset, og nå vil spanjolene stake ut en ny retning

Gir et dårlig tilbud

Nils Fearnley, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, stiller seg kritisk til de nye reglene fra Oslo-byrådet. Til Nettavisen uttaler han at «du kan nesten ikke gjøre det verre enn å dele antall sykler på et stort antall».

Fearnley er Norges fremste ekspert på mikromobilitet. Han mener forslaget til byrådet vil gjøre det ulønnsomt for utleieaktørene og gi et dårlig tilbud til brukerne.

Madrid er beviset, og nå vil spanjolene stake ut en ny retning. Dette skjer i kjølvannet av sterk kritikk fra den daværende opposisjonslederen José Luis Martínez-Almeida, som nå sitter ved makten.

Nylig publiserte det spanske byrådet en forordning for mikromobilitet, som innebærer en anbudskonkurranse. Den skal begrense utleieaktører og etablering av utpekte parkeringsplasser.

I Oslo etterlyser bransjen det samme.

Utslippsfritt og fleksibelt

Oslo trenger flere parkeringsplasser for å få bukt med parkeringsproblematikken. Samtidig trengs det en anbudskonkurranse, der vi konkurrerer på for eksempel sikkerhet, bærekraft og priser. Det sikrer dedikerte utleieaktører over tid.

Vi ønsker videre en opptrapping av politikontroll ved ruspåvirket kjøring, i stedet for å straffe alle som kjører i edru tilstand, med nattestenging. Denne helgen hadde Voi en egen promillepatrulje i Oslos gater. Over halvparten av de vi stoppet hadde mer enn 0,4 i promille.

Vi har også tatt til orde for å innføre en promillegrense for å tydeliggjøre regelverket, men det har politikerne så langt sagt nei til.

Elsparkesykkelen er et utslippsfritt, heldigitalt, fleksibelt og attraktivt transportmiddel som folk vil betale for. Det krever heller ikke subsidier, dersom det tilrettelegges og reguleres på en god måte.

I stedet for å velge den enkleste løsningen, slik byrådet nå legger opp til, bør de kommunale myndighetene heller legge til rette for at et populært tilbud til innbyggerne kan fungere enda bedre.

Ikke ta en spansk en!