Ukoms rapport er ikke faglig forsvarlig

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har levert en rapport med så dårlig kildebruk at en masterstudent som hadde skrevet slik, ville strøket. Der det er vist til kilder i rapporten, gis det ingen sidehenvisninger.

Påstander fremsettes uten å bli skikkelig underbygget. I kapitlet om sikkerhet og effekt av behandlingen er det ikke vist til en eneste kilde. Slikt er i strid med alminnelige akademiske standarder og er ikke vanlig praksis i de andre rapportene deres. Det betyr at målgruppen, pasienter med kjønnsinkongruens, er behandlet dårligere enn andre. Jeg kan ikke se at det skal være noen saklig grunn til dette. Konklusjonen er uunngåelig: Dette er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

I Norge var sterilisering et krav for å endre juridisk kjønn frem til 2016, uten hjemmel i lov. Kombinasjonen av paternalisme, stereotypier og avhengighet av hjelp har ført til menneskerettsbrudd fra helsepersonell mot transpersoner verden over. The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) gir ut oppdaterte, evidensbaserte retningslinjer for helsehjelp til transpersoner, kalt Standards of Care. Om disse retningslinjene skal fravikes, bør i alle fall vanlige krav til faglige begrunnelser følges . Kildebruken må være helhetlig og etterprøvbar.

Transpersoner er en gruppe som møter mye hat og motstand. Der hvor de først og fremst burde funnet støtte og hjelp, er i helsevesenet. Men forsvarligheten av behandlingstilbudet deres er vurdert i en rapport som åpenbart ikke er faglig forsvarlig.

Mye tyder på at dette ikke er noe engangstilfelle når det gjelder behandlingstilbudet til transpersoner. Det trengs en vitenskapelig forsvarlig evaluering av transpersoners behandlingstilbud.

Lene Løvdal, menneskerettsjurist ved Egalia senter mot diskriminering

Red.anm. Debattredaksjonen hadde først lenket til en annen versjon av Ukoms rapport. Riktig lenke er nå lagt inn.