Debatt

Homofili blant de gamle grekere

  • >professor I Filosofi
  • <br
  • Av Egil A. Wyller
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Homofil kjærlighet.Jeg er blitt gjort oppmerksom på professor Johan H. Schreiners fremstilling i Aftenposten 7. mars av homofil kjærlighet i antikken, og må i den forbindelse få gi noen faktiske opplysninger. Bortsett fra at Schreiner der går utover sitt fagområde (som er den gresk-romerske antikk) ved også å tolke Bibelen og dens jødiske kultur, så stemmer det ikke når han lar forstå at athenerne Sokrates og Platon var utøvende homofile. Det strider ganske enkelt mot de beste kilder.Homofili i den klassisk greske antikk hadde sitt hovedsete i Athens rake motsetning, militærstaten Sparta. I Athen var folket imot det (det viser bl.a. Aristofanes' komedier). Men det intellektuelle overklassemiljø var temmelig kvinneløst (slik det har vært på universitetene helt inntil våre dagers feminist-revolusjon). Så det stod åpent for svermerisk vennskap mellom menn helt uavhengig av legning forøvrig.Nevnte Sokrates var folkelig av både sinn og skinn. I verket "Symposion" fremhever Platon at han nettopp ikke lot seg bringe til homoseksuelle handlinger. Schreiner sier at Sokrates søkte til idrettsplassen for å vinne unge gutters gunst (underforstått seksuelle tjenester). Dette er å primitivisere. Sokrates var en intellektuell talentspeider, uavhengig av kjønn. Hvorfor skal man i vår tid helst trekke ned?Platon selv, som forble ugift, har åpenbart hatt en homofil legning, men han bekjempet denne sin tilbøyelighet (se dialogen "Faidros"). Oppgaven for ham og hans filosofi ble å høyne kjærlighetslivet fra å være kjødelig til å bli åndelig, dvs. å sublimere. Herav navnet "platonsk kjærlighet". Det er en tanke og en kraft som har hatt stor betydning for romerkirkens lære om sølibat og for vår egen kirkes klare distinksjon mellom homofil legning og homofil praksis i kirkelige anliggender.

Les også

  1. Homofil kjærlighet i skiftende tider

Les mer om

  1. Debatt