Nei til nedbygging av matjord på Geitmyra!

Det er sjokkerende at Geitmyra matkultursenter for barn skal få lov til å hugge ned gamle epletrær og bygge et undervisningsbygg der det i dag er matjord i den kommunale skolehagen på Geitmyra, skriver debattanten.

Det må være mulig å finne en alternativ plassering for Matkultursenterets undervisningsbygg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er sjokkerende at Geitmyra matkultursenter for barn skal få lov til å hugge ned gamle epletrær og bygge et undervisningsbygg der det i dag er matjord i den kommunale skolehagen på Geitmyra. Naturvernforbundet Oslo Nord vil på det sterkeste protestere mot at Oslo kommune tillater Matkultursenteret å la gravemaskinene gå til angrep på et hjørne av Norges eldste skolehage, en hage som er en unik grønn lunge i indre by. Den er også et regulert friområde.

I Aftenposten 23. september vises det bilder av det planlagte undervisningsbygget som viser hvor dominerende og malplassert det vil bli. Skolehagen på Geitmyra er en frodig oase som har fått bevare sin utforming ganske uforandret i mer enn 100 år.

Det er uforståelig at den historiske hagen ikke har et bedre vern i en by som for bare tre år siden solte seg i glansen av å være europeisk miljøhovedstad. Et regulert friområde må da ha langt bedre vern i år 2022 enn dette!

Bygget som Matkultursenteret skal bygge, er visstnok midlertidig. Er dette riktig? I så fall ber Naturvernforbundet Oslo Nord om at det fremlegges et klimaregnskap.

Oslos skoleelever trenger kunnskap om samspillet i naturen og hvordan maten blir til, men de må også lære at matjord er verdifullt og en ressurs vi må verne om. Og de må erfare at Oslo kommune i år 2022 tenker bærekraft og klimaavtrykk i byplanlegging og i tomtevalg. Også på Geitmyra.

Det må være mulig å finne en alternativ plassering for Matkultursenterets undervisningsbygg. Kanskje kan det plasseres et sted der det kan etableres et nytt dyrkingsfelt i tilknytning til bygget? Da vil det bli en vinn-vinn-situasjon for alle, og bygget kan bidra til en positiv grønn byutvikling.

Karina Sætersdal Nilssen, leder for Naturvernforbundet Oslo Nord