Flyttestrømmen til Sveits: Hva gjør man når politikersjefene opptrer trakasserende?

Flere norske milliardærer har de siste årene meldt flytting til Sveits. Blant dem som har skapt mest debatt, er Kjell Inge Røkke (bildet).

Kanskje kunne Norge beholdt flere av sine borgere om «sjefene» deres oppførte seg mer anstendig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

SV-leder Kirsti Bergstøs uttalelser om at Kjell Inge Røkke «ranet kysten og stakk til Sveits» og «kan ryke og reise», er på samme nivå som LO-leder Peggy Hessen Følsviks utblåsing om at Røkke «ser det som sin viktigste oppgave å fylle foret i frakken med mest mulige penger og rømme landet».

Vi lever i et demokrati, og bra er det. «Sjefene» er på mange måter storting og regjering. Vi vanlige folk må innrette oss etter hva politikersjefene bestemmer. Det er slik det er og bør være. Som på en arbeidsplass med sjefer og «vanlige» ansatte.

Dersom sjefene i arbeidslivet oppfører seg trakasserende, har vi virkemidler. Tilsvarende dersom sjefene (eventuelt eierne) tar uforholdsmessig mye av fortjenesten du er med på å skape, eller de bruker fortjenesten på ting du ikke vil identifisere deg med.

Virkemidlene mot ubehøvlede eller urimelige sjefer i arbeidsforhold varierer, men det inkluderer å slutte i jobben og søke arbeid der man blir respektert, og der fortjenesten brukes på en måte du kan akseptere.

Overført til en situasjon med trakasserende sjefspolitikere: Det er flere virkemidler, inklusive selvsagt gjennom valg, men ett av virkemidlene er også å «si opp som borger» og flytte til et land der du unngår trakassering, og hvor din innsats for «sjefen» blir verdsatt. Som for eksempel Sveits.

For å beholde borgerne bør kanskje politikersjefene forstå at de bør oppføre seg med samme anstendighet som vi forventer av sjefer på en arbeidsplass?

Samfunnskontrakten er tross alt gjensidig.