Altfor generelt om long covid

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sitt tilsvar til meg 13. mars skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at de tar long covid på alvor og viser til kunnskapsoversiktene de har publisert. Men i motsetning til en artikkel i vitenskapsmagasinet Nature fra januar dekker oversiktene ikke det som finnes av forskning på sykdomsmekanismer. De er altfor generelle til å være praktisk nyttige for helsetjenesten.

FHIs oversikter beskriver symptomer, men sier lite om hvilke organer og funksjoner i kroppen som er berørt. Det kan for eksempel føre til at «vondt i brystet» blir avvist som angst når årsaken er perikarditt eller POTS.

En artikkel i British Medical Journal fra 2022 er et fint eksempel på hvordan dette kan gjøres. Den baserer seg på kunnskap fra tunge fagmiljøer.

FHI sitter i ressursgruppen som gir råd til Helsedirektoratet angående long covid, men veilederen for rehabilitering er utdatert. Det er ikke sendt ut noe informasjon om long covid til fastlegene.

Helsetjenesten trenger veiledning. Selv om kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, er det bedre å bruke det som finnes, enn ikke å gjøre noe.

Marit Stafseth, økonom og long covid-syk