Folk og bedrifter fortjener å bli forstått

Erna Solberg besøkte nylig Norefjell. Marius Arnesen (t.v.) er ansvarlig for skianlegget, mens Sjur Aalvik er hotelldirektør hos Norefjell Ski & Spa.

Bemanningsbyråene er en viktig inngangsport til arbeidslivet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) beskylder meg for å «reise rundt og skremme folk». Det avslører at hun ikke ser ut til å forstå hvordan politikken hennes vil slå ut i det virkelige liv.
Det er uklart for meg hvorfor statsråden i sitt angrep på meg fokuserer på at det «fortsatt vil være mulig å ansette folk i sesongarbeid». Det fremstår som et forsøk på å lede oppmerksomheten bort fra de reelle problemene regjeringens innleieregler skaper.

Bedriften jeg besøkte på Norefjell, har 100 helårsansatte. Men for å ta unna de største toppene, har de behov for nærmere 350. Som hotelldriverne sier til Aftenposten, blir det veldig vanskelig å selv måtte ut og ansette 40 servitører ekstra for å gjennomføre for eksempel en stor konferanse som går over en uke, eller en langhelg utenom skisesongen. I praksis må de enten bruke bemanningsbyrå, eller si nei til arrangementer og gjester.

Selv om jeg er enig med regjeringen i at det er bra med flere faste heltidsstillinger, er det lite som tilsier at det blir resultatet av innstrammingene. Konsekvensen av det regjeringen gjør, kan like gjerne bli at folk som i dag er fast ansatt i et bemanningsbyrå, i stedet må bli midlertidig ansatt i en bedrift. Det er å ta arbeidslivet i gal retning.

Mange av de 25.000 som hver dag går på jobb via et bemanningsbyrå, er fast ansatt der. Blant annet fordi Høyre i 2019 strammet inn regelverket. NHO har anslått at 10.000 kan miste jobben som følge av det regjeringen gjør. Dersom bedrifter må si nei til oppdrag fordi de ikke får tak i nok folk på kort varsel, kan det over tid også få konsekvenser for jobbene til de fast ansatte i bedriften.

Bemanningsbyråene er en viktig inngangsport til arbeidslivet. I Norge står 250.000 i arbeidsfør alder utenfor jobb eller utdanning. Jeg er redd regjeringens politikk gjør det enda vanskeligere å komme inn.
Stortinget har vedtatt at innstrammingene blant annet ikke skal gjelde i helsevesenet.

Slik innrømmer regjeringspartiene selv at innstrammingene kan være utfordrende.

Det er viktig at vi politikere så ofte som mulig besøker, og lytter til, folk og bedrifter som påvirkes av politikken vår. De fortjener at vi setter oss inn i og forstår deres hverdag og virkelighet.
Det burde Arbeiderpartiet og LO tatt seg tid til i denne saken.