Et nytt sykkelfelt på Torshov vil gå kraftig utover bomiljøet. Nå må Bystyret ta grep.

Tiltaket er syltynt begrunnet, skriver Aksjonsgruppa på Torshov om å fjerne beboerparkeringsplasser til fordel for sykkelfelt. F.v.: Geir Haugen, Cathrine Klem, Stine Monsen og Petter Myre Eng.

Politikerne må bringe inn den helhetstenkningen som byråden og Bymiljøetaten har frasagt seg ansvaret for.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bymiljøetaten har planer om å fjerne 110 beboerparkeringsplasser på Torshov til fordel for etablering av sykkelfelt. Dette har vi, Aksjonsgruppa på Torshov, fremmet innbyggerforslag mot, og forslaget skal snart behandles av Bystyret.

Aftenpostens reportasje i januar viste hvor syltynt begrunnet tiltaket er. Det er berettiget grunn til å tro at tiltaket fremfor alt handler om å tilfredsstille byrådets kilometermål for sykkelveier i Oslo.

Det var likevel ikke mye selvransakelse å spore da miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) kom med sin uttalelse i saken 13. februar. Ikke bare støtter byråden etaten. Det legges nå opp til å fjerne enda flere parkeringsplasser enn opprinnelig planlagt. Respekten for 1152 underskrifter og flere måneders sterkt engasjement fra lokalmiljøet synes helt fraværende.

Trengs helt andre steder

Tiltaket inngår altså ikke i Oslo kommunes sykkelveiplan, og det har knapt forekommet sykkelulykker på strekningen. Byråden viser til at planen kan fravikes hvis «fremtidige forutsetninger» forandrer seg. Men det er åpenbart at ingen vesentlige forutsetninger er endret siden planen ble vedtatt.

Det vises til et ønske om å avlaste nærliggende sykkelveier i et område som er uvanlig rikt nettopp på gode sykkelveier. Disse forbedringene trengs helt andre steder.

Vi som faktisk bor i området, klør oss i hodet og spør oss om byråden og etaten lever i en eller annen alternativ virkelighet

Videre viser byråden til rettferdig fordeling av offentlig areal, uten å nevne at Torshov er et av de områdene i Oslo med mest grøntareal pr. kvadratmeter.

Vi som faktisk bor i området, klør oss i hodet og spør oss om byråden og etaten lever i en eller annen alternativ virkelighet. Og om tiltaket tross alt skulle innebære enkelte marginale forbedringer på isolerte områder, må følgende spørsmål likevel stilles.

Truer mangfoldet

Berettiger virkelig dette tiltaket å true mangfoldet i et av Oslos mest varierte og hyggelige boområder, gjennom å fjerne et massivt antall beboerparkeringsplasser i et område der det ikke finnes alternativ parkering?

Berettiger virkelig tiltaket kraftig å svekke tryggheten til barn som leker i egen hage? Planene vil med nødvendighet føre til en mangedobling av trafikken i den 250 meter lange og trange bakgården til bygården «Spaserstokken». Der er det 122 leiligheter, og det er kun én mulig innkjøring. To barn er allerede i løpet av de siste fem årene blitt påkjørt.

Tiltaket vil nemlig gjøre det umulig å stoppe med bil på alle gatesider av gården, og all av- og pålessing må derfor skje fra bakgården.

Og ønsker man virkelig å svekke oppslutningen om miljøtiltak i et område der miljøsaken i dag står svært sterkt, ved så til de grader å overkjøre lokalbefolkningens erfaringer og behov?

Da Bymiljøetaten redegjorde for tiltaket i Sagene bydelsutvalg 8. februar, ble det sagt rett ut: «Det er ikke i vårt mandat å se på konsekvensene for beboerne.»

Man kunne sagt mye om et slikt utsagn. På en måte er vi likevel takknemlige for at vi fikk «rene ord for penga». Da vet vi i hvert fall hvor viktig det er at bystyret nå bringer inn den helhetstenkningen som byråden og etaten har frasagt seg ansvaret for.