Klimatrusselen er for alvorlig til å tillate trylling med tall

Utredningen fra Rystad Energy viser at økt produksjon av norsk olje og gass vil bidra positivt til det globale klimaet. En ny rapport viser det motsatte. På bildet: Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland.

Det er på tide å innse at norsk olje og gass forverrer klimakrisen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nylig kom Olje- og energidepartementet (OED) med en utredning fra Rystad Energy. Den viser at økt produksjon av norsk olje og gass vil bidra positivt til det globale klimaet. Utredningen skal brukes som grunnlag for OED til å godkjenne (eller avvise) nye oljefelt. Kan norsk olje og gass virkelig redde verden?

Dersom noe virker for godt til å være sant, er det som regel det. På oppdrag fra de undertegnede miljøorganisasjonene har Vista Analyse utført det samme oppdraget som Rystad Energy. Og kommet til motsatt konklusjon: Økt norsk oljeproduksjon gir en netto økning i globale utslipp, uavhengig av scenario og tidshorisont.

Ifølge Vistas lavutslippsscenario vil produksjon av norsk olje og gass ha en negativ effekt på det globale klimaet. Økt produksjon av norsk olje og gass vil føre til økte utslipp på henholdsvis 90 kg CO₂-ekvivalent og 41 kg CO₂-ekvivalent pr. fat.

Vista har også sett på samme scenario som Rystad Energy legger til grunn i sin analyse, selv om dette ikke er i tråd med klimamålet som Norge har forpliktet seg til. Selv i dette scenarioet er økt produksjon dårlig nytt for det globale klimaet.

En rekke svakheter

Rystads analyse inneholder en rekke antagelser, forutsetninger og et selektivt utvalg kilder. Til sammen bidrar denne faglige og metodiske lapskausen til at norsk olje og gass kommer positivt ut av regnestykket. Det er stikk i strid med klimavitenskapen og fagfellevurdert forskning på området.

For eksempel forutsetter Rystad at 90 prosent av all ny olje produsert i Norge erstatter annen olje, heller enn å føre til økt samlet forbruk. Det er ikke i tråd med det forskningen sier om hvordan oljemarkedet fungerer.

Rystads analyse legger også til grunn at alle fremtidige oljefelt vil bli elektrifisert. Det kan på ingen måte tas for gitt. Antagelsen om at nesten all norsk gassproduksjon vil utkonkurrere kullkraft eller gass med høyere utslipp (som LNG, naturgass som er gjort flytende ved hjelp av nedkjøling) – men ikke fornybar energi – er også tatt på sviktende grunnlag.

Rystads analyse inneholder en rekke antagelser, forutsetninger og et selektivt utvalg kilder

I tillegg tar Rystad-analysen utgangspunkt i utslippseffekten en eventuell oljeboring vil ha i 2030. Det er en merkelig forutsetning, ettersom det ofte tar minst 10–15 år å bygge nye oljefelt som deretter vil produsere i mange tiår fremover. Feltene som skal godkjennes de neste årene, vil ha anslagsvis 70 prosent av sin produksjon etter 2030. Vista har derfor i sin rapport heller valgt å bruke årene mellom 2030 og 2040 i det samme scenarioet som Rystad legger til grunn i sin analyse.

Det mest urovekkende med Rystads rapport er likevel at analysen mangler en troverdig beregning av hva netto forbrenningsutslipp blir i et lavutslippsscenario som er i tråd med 1,5-gradersmålet.

Rystad har for eksempel i sitt lavutslippsscenario lagt til grunn at endret produksjon på norsk sokkel ikke gir noen endring i forbruket av olje eller gass i resten av verden. En merkelig antagelse som er lite begrunnet i analysen. Vistas lavutslippsscenario er ikke preget av disse urealistiske antagelsene.

Utredningsplikten må oppfylles

Det er komplekst å beregne den fremtidige utslippseffekten av økt norsk produksjon av olje og gass. Den eventuelle effekten avhenger av flere usikre faktorer og en rekke forutsetninger som er vanskelig å spå. Det gjelder både for Rystads og Vistas analyser.

Ingen av rapportene ser for eksempel på hvilken signaleffekt det vil gi internasjonalt at Norge fortsetter å dure på i oljepolitikken som om klimakrisen ikke fantes.

Det er likevel verdt å merke seg at tidligere, fagfellevurdert forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er i tråd med Vista Analyses konklusjoner og ikke Rystads. Det bør sende et sterkt signal til Olje- og energidepartementet om at Rystads analyse ikke kan brukes som et ensidig grunnlag for å vurdere klimakonsekvensene ved utbygging av nye oljefelt.

Konklusjonene fra Vista Analyse er også i tråd med analysene fra både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA): Skal vi klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader og unngå enda mer katastrofale klimaendringer, er det ikke lenger rom for å bygge nye olje- og gassfelt. Heller ikke i Norge.

Vista Analyses rapport lanseres torsdag.