Debatt

Å legge ned UP er en katastrofe for norsk trafikksikkerhetsarbeid | Jan Johansen

 • Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk

Høy fart og ruskjøring tar fortsatt flest liv i trafikken, og UP gjør en solid jobb med å forebygge og avdekke trafikkfarlig adferd, slik at veiene blir tryggere for oss alle, skriver innleggsforfatteren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har gitt gledelige resultater, og verden ser til oss for å lære. Hvorfor rasere en suksessformel?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalget presenterte nylig sitt forslag om å avvikle UP og overføre trafikkoppgavene til landets 12 politidistrikter.

Det er dårlig nytt for vårt nasjonale trafikksikkerhetsarbeid.

Politidistriktene er så presset på ressurser at trafikksikkerhet erfaringsmessig lett vil bli nedprioritert i møte med andre oppgaver.

Det mener både Trygg Trafikk og politiets egne tillitsvalgte.

Politikontroller virker

På 70-tallet døde ca. 500 mennesker årlig i trafikken. I fjor hadde vi 135 dødsfall på norske veier.

Nedgangen er ikke et produkt av tilfeldigheter, men systematisk og målrettet innsats over tid.

Bilene er tryggere, veiene bedre, de fleste bruker bilbelte. I tillegg holder politiet oss i ørene, for hvem vil bli tatt for ruskjøring og fartsovertredelser?

Politikontroller virker. Faktisk er dette et av de mest effektive trafikksikkerhetstiltakene, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Ettersom trafikkulykker er svært kostbare for samfunnet, er kontrollene også samfunnsøkonomisk lønnsomme. Så lønnsomme at Transportøkonomisk institutt mener vi burde tredoblet antallet.

Jan Johansen. Foto: Trygg Trafikk

UP som garantist

UP har 280 politistillinger på landsbasis dedikert til trafikksikkerhet. UP har høy kompetanse, moderne utstyr og tett samarbeid med andre nasjonale aktører.

UP er selve garantisten for at trafikksikkerhet prioriteres og utføres på en kunnskapsbasert og systematisk måte.

Høy fart og ruskjøring tar fortsatt flest liv i trafikken, og UP gjør en solid jobb med å forebygge og avdekke trafikkfarlig adferd, slik at veiene blir tryggere for oss alle.

Vi vet at befolkningen ønsker politiets tilstedeværelse på veien. Trafikkfarlige hendelser er faktisk det befolkningen frykter aller mest, ifølge politiets innbyggerundersøkelse fra 2016. Trafikk er også det området folk mener politiet håndterer best, viser undersøkelsen.

Dersom UP nedlegges blir det garantert farligere i trafikken.

Dette sier vi ikke fordi vi mangler tillit til politidistriktene, men fordi vi forstår prioriteringsskvisen politiet står i.

Les også

UPs nye supervåpen mot rusede sjåfører slår alle rekorder

Underminerer nullvisjonen

Regjeringen har i ny Nasjonal transportplan satt seg ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken skal fortsatt være ledestjernen, og det innføres et nytt etappemål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde i veitrafikken innen 2030.

Dette målet nås ikke av seg selv. Vi har en stor jobb å gjøre fremover og trenger UP på laget.

Trygg Trafikk ber Regjeringen og Stortinget lytte til fagmiljøet og sørge for at UP kan fortsette sin livsviktige innsats på norske veier.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag:

 1. Les også

  Få minutter etter at politiet har rigget til laserkontroll, spres advarsler på sosiale medier

 2. Les også

  Tåpene i trafikken | Knut Olav Åmås

 3. Les også

  Svært få omkom i trafikken i første kvartal

 4. Les også

  32 UP-patruljer forsvinner fra øst- og sørlandet

 5. Les også

  Regjeringens nye veiselskap lover raskere og billigere veier – men med lavere standard

Les mer om

 1. Trygg Trafikk
 2. Trafikk
 3. Trafikksikkerhet
 4. Politiet
 5. Utrykningspolitiet (UP)

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Åpner for økte fartsgrenser på norske veier

 2. NORGE

  Ti MC-dødsfall hittil i år – fem av dem i juni

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Folk må vise større ansvar i trafikken

 4. NORGE

  Flere krappe svinger = sikrere vei

 5. POLITIKK

  Nå skal alle som blir drept i trafikken obduseres

 6. POLITIKK

  MDG ber Hareide skru opp fotoboksene som Frp fjernet