Debatt

Radioens beredskapsrolle svekkes med DAB

  • Anders Taaje
Norske husholdninger må gå til innkjøp av mange DAB-radioer for å erstatte de gamle FM-radioene når FM-nettet stenges.

Det er en beredskapsrisiko med bare ett kringkastingsnett for radio. Det øker både sårbarheten og skader samfunnssikkerheten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NRKs Øyvind Vasaasen, skriver i Aftenposten 4. august om hvorfor vi bare skal ha ett nett for radio.

NRKs samfunnsansvar som offentlig finansiert kringkaster, er å være tilgjengelig der det er lyttere. Vasaasen mener folket må ta den økonomiske byrden for å kunne ta del i beredskapsansvaret som NRK har. Man må kjøpe ny DAB-radio for å kunne bli oppdatert ved en offentlig varsling. Det innebærer økonomisk fordel for dem som selger radioer, mens lytteren får hele utgiften.

Les også

Beredskapen styrkes ved overgangen til DAB | Øyvind Vasaasen

Det er ikke NRKs samfunnsoppdrag å være utilgjengelig for dem som har FM-radio. Alle har minst én FM-radio. For eksempel har hundre prosent av bilparken FM-radio, mens 25 prosent har DAB.

Anders Taaje

NRKs DAB-nett skaper problemer for lytteren. Nå får lytteren tilgang til FM der DAB faller ut. Mange lyttere er ikke klar over dette, og de vil bli overrasket når FM-nettet slukkes. At NRK går hundre prosent inn for dette, er ufattelig.

Svensk FM-nett

At FM-nettet er mer sårbart enn DAB er også åpenbart feil. DAB øker risikoen for feil.

FM mates via omformere mens DAB mates via datanettverk, noe som øker risikoen for feil.

Sverige vektla beredskapshensynet som argument for at de gravla DAB for godt. I den svenske Riksrevisjonens rapport heter det: Yttäckningen blir betydligt sämre med DAB+. Det kan ledet till att taklingen i framför allt glesbygden kan bli problematisk. Det planerade DAB-nätet riskerar också att vara mindre robust än FM-nätet och därmed sämre ur beredskapssynvinkel. Det kan därför bli svårt för staten att använda radion för viktiga meddelanden i framtiden.

I Klassekampen 23. mars, innrømmer NRK at DAB-dekningen blir dårligere: «Statskanalen har bygget ut det nettet myndighetene krever. Det er basert på befolkningstetthet, og da ligger det i sakens natur at grisgrendte deler ikke er like godt dekket.»

Turistforeningen viser til elendig DAB-dekning i fjellet. Det er en gåte hvordan det kan styrke beredskapen at utenlandske turister og yrkessjåfører, ikke kan få inn trafikkmeldinger på sine bilradioer og hvordan beredskapen kan bli bedre ved at dekningen er dårligere.

NRK har glemt hvem kundene er: De som betaler lisens. De forventer å få NRK på alle plattformer, ikke at NRK bruker milliarder av lisensmidlene til å favorisere en bestemt teknologi basert på egne interesser.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Bråstopp for FM.

  2. DAB-radioen Harriet trodde skulle vare livet ut, er allerede ubrukelig

  3. NAF er kritiske til DAB-adapterne som tilbys norske bilister

Les mer om

  1. NRK
  2. Varsling
  3. DAB