Debatt

Rett å kreve lojalitet til nytt hjemland | Janne Haaland Matlary

 • Janne Haaland Matlary
  Janne Haaland Matlary
  Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
En demonstrant holder en plakat med bilde av president Erdogan utenfor det tyrkiske konsulatet i byen i forbindelse med at Nederland nedla forbud mot at tyrkiske politikere skal drive valgkamp i landet.

Det Nederland med rette krever fra tyrkerne er politisk lojalitet, og det de krever fra tyrkiske ministre er respekt for nederlandsk suverenitet og ikke-innblandingsprinsippet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen skriver i en kronikk i Aftenposten 15. mars at tyrkiske ministre ikke kan nektes å drive valgkamp i Nederland fordi det er ytrings- og møtefrihet i landet.
Dette er feil.

Det er selvsagt i orden at borgere møtes til møter med talere fra sitt tidligere hjemland, men dette gjelder ikke besøk av sittende regjeringsmedlemmer fra et fremmed land. Ministerbesøk er offisielle besøk fra en regjering til en annen hvor man er gjest på vertslandets premisser. Man mottas av representanter for vertslandets regjering etter reglene for diplomatisk protokoll og selv om gjesten møter sine tidligere landsmenn driver han eller hun selvsagt ikke politisk agitasjon på fremmed jord.

Nederland er derfor i sin fulle rett til å stoppe ministre fra andre land som ankommer uanmeldt og uten invitasjon.

Om de kommer for å besøke familie eller venner i privat regi stiller det seg annerledes, men selv da vil utenriksdepartementet etter diplomatisk kutyme få varsel om besøket på forhånd.

Gamlelandet og lojalitet

I Nederland er det en årelang konflikt rundt tyrkernes borgerlojalitet til Nederland, er den primært til Tyrkia eller til Nederland? Dette er kjernen i problemstillingen med diaspora i mange land.

Borgere med doble statsborgerskap må på tross av dette ha sin politiske lojalitet til sitt nye land og ikke det man forlot.

Men dessverre kan gamlelandet fremdeles gi stemmerett til borgere som har forlatt det. Nederland kan, som Norge, forby doble statsborgerskap. Når man søker om norsk statsborgerskap mister man automatisk sitt gamle. Men siden jusen «eies» av hvert land er det nesten umulig å sikre seg at andre land ikke tilbyr eller fornyer gamle statsborgerskap og derved får en direkte interesse av stemmer i utlandet.
Selv om doble statsborgerskap tillates, må et land selvsagt kreve at alle dets borgere er lojale mot landet.

Når man aksepterer et statsborgerskap, aksepterer man også en ny samfunnskontrakt med de plikter denne innebærer.

Det er skatteplikt og det er verneplikt der den finnes – man skal altså kunne gi sitt liv for sitt nye land.

Ikke-innblandingsprinsippet

Det er ingen som tvinger noen til å bli borgere av et nytt land. Tyrkere som har sin primære politiske lojalitet til Tyrkia bør bo og leve der. Som sosialantropologer alltid påpeker, kan man endre sin identitet fordi denne er sosial konstruert. Det følger av dette at nasjonal politisk lojalitet er en viljessak, ikke noe uforanderlig. Søker man om nederlandsk eller norsk statsborgerskap aksepterer man derved å ha sin politiske lojalitet til Nederland eller Norge.

Med hensyn til tyrkere snakker vi ikke engang om flyktninger som er i en tvangssituasjon, men om migranter som velger å bosette seg i et annet land.

Det Nederland med rette krever fra tyrkerne er politisk lojalitet, og det de krever fra tyrkiske ministre er respekt for nederlandsk suverenitet og ikke-innblandingsprinsippet. I Nederland gjelder politisk virksomhet nederlandsk politikk og denne drives av nederlendere, uansett hvor de måtte komme fra.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les også

 1. Tyrkia utviser Nederlands ambassadør og stanser politisk kontakt med landet

 2. Tyrkia-bråket: Danmark vil utsette besøk, tumulter i Sverige, politikerbesøk til Norge

 3. Sinte tyrkere slakter nederlandske kyr, boikotter blomster og skviser appelsiner

 4. Intens ordkrig mellom statsministrene i Nederland og Tyrkia

Les mer om

 1. Nederland
 2. Tyrkia
 3. Norge