Debatt

Rettshjelp til dem som trenger det

  • Grete Faremo

Regjeringen er opptatt av rettssikkerheten til særlig utsatte grupper i samfunnet. Derfor øker vi bevilgningen til tilskuddsordningen for fri rettshjelp neste år.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten omtaler Fri rettshjelp i Oslo på lederplass 10. desember og skriver at "Justisdepartementet gjør sitt beste for å ta knekken på et juridisk lavterskeltilbud". Det er på ingen måte riktig.

Justis— og beredskapsdepartementet har denne høsten gjennomført en rekke tiltak for å sikre bedre rutiner for vår forvaltning av tilskuddsmidler. Vi forvalter fellesskapets ressurser, og det må gjøres på en mest mulig etterrettelig måte. Det kan ikke være slik at de som "alltid" har fått tilskudd, automatisk fortsetter å få det, år etter år. Derfor vil tilskuddsmidlene for fri rettshjelp lyses ut, og aktuelle aktører vil måtte søke om tilskudd.

Fri rettshjelp i Oslo har tidligere mottatt tilskudd og har anledning til å søke igjen i år, på lik linje med andre søkere.

Vi har også gjennomført et toårig pilotprosjekt med fri rettshjelp i 40 kommuner. Som Aftenposten har omtalt, avvikles det nå ved slutten av året. Men det har også vært intensjonen hele tiden og kommer ikke som en overraskelse for noen. Evalueringen av prosjektet er i gang og vil være ferdigstilt til våren. Med evalueringen i hånd skal vi vurdere hvordan vi best kan følge opp rettshjelpsmeldingens mål om at rettshjelpsordningen i størst mulig grad skal treffe de grupper mennesker som har mest behov for juridisk hjelp.

De kommunene som ønsker å fortsette å tilby fri rettshjelp mens evalueringen pågår, kan søke om tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les også

  1. Vil legge ned Fri rettshjelp i Oslo

Les mer om

  1. Debatt