Debatt

Spanske løsninger vil forverre boligmarkedet | Oust og Reite

  • Are Oust
    Førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen
  • Endre Jo Reite
    Doktorgradsstudent, IIF NTNU og direktør, Personmarked BN Bank

Problemet med de for høye boligprisene kan dessverre ikke løses gjennom måten vi selger bolig på. Isteden må vi se på hvordan vi kan bygge flere og billigere boliger, skriver artikkelforfatterne. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Helle Stensbaks forslag til løsning vil medføre at alle generasjoner blir litt fattigere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Iveren etter å finne nøkkelen til et boligmarked som er åpent for alle, er prisverdig. Og selv om vi nå ser at lavere omsetningstakt skaper muligheter for litt flere unge, er problemet med at økte priser har fortrengt mange kjøpere likevel tydelig og dramatisk.

Likevel bør et forslag om å gå fra auksjon til forhandlinger, slik Helle Stensbak gjør i sitt innlegg i Aftenposten søndag, følges med en advarsel om hvilke ulemper de medfører.

Økte kostnader

Selv om internasjonale studier kan antyde at fastpris på salg muligens gir marginalt lavere pris enn ved auksjonssalg, blir den utlignet av de økte transaksjonskostnadene. Mens den mulige økte salgsprisen er en engangseffekt, vil de økte transaksjonskostnadene komme hver gang en bolig selges.

Den økte salgstiden ved fastprissalg fører til at salgsmegleren vil måtte ta seg mer betalt, og antagelig krever det også at kjøper må ha sin egen rådgiver som også vil ha en kostnad. I tillegg kommer økte kostnader knyttet til finansiering av boligbytte.

Alle blir litt fattigere

En ren spanskinspirert forhandlingsløsning som Stensbak foreslår, kommer enda dårligere ut en fastpris. Den har de samme merkostnadene som fastpris. Her er vi i tillegg redd for at løsningen ikke fører til at rette kjøperen ender i forhandling om rett bolig. Stensbaks forslag til løsning vil derfor medføre at alle generasjoner blir litt fattigere.

Den norske modellen for boligomsetning har ulemper for kjøper. Kort tid til beslutning gjør at kjøper risikerer å by for mye for fort. Samtidig har dagens modell fordeler for markedet ved at boliger omsettes raskt og forutsigbart, og at de samlede kostnadene ved boligomsetning er lave.

Problemet med de for høye boligprisene kan dessverre ikke løses gjennom måten vi selger bolig på. Isteden må vi se på hvordan vi kan bygge flere og billigere boliger.

  • Helle Stensbaks innlegg:
Les også

For hver bolig som selges, gir det norske boligmarkedet «vinnerens forbannelse»


Les mer om

  1. Boligpriser
  2. Bolig
  3. Boligmarkedet