Debatt

Kort sagt, tirsdag 24. desember

  • Debattredaksjonen

Lokaliseringen av NRK. Skogvern. Flysikkerhet. Tog og punktlighet. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvorfor flytter NRK vekk fra teknologien?

Istedenfor å flytte til et nytt sted bør NRK bli på Marienlyst og ta del i utviklingen av Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, som skal bli Norges sterkeste kunnskapsklynge for blant annet digitalisering, teknologi, energi og bærekraft.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forteller at NRK ønsker å ta i bruk ny teknologi, utforske nye ideer, lære, dele og samarbeide på tvers av organisasjonen og med miljøer utenfor NRK. Hvis de ønsker dette, vil det ikke da være feil strategi å flytte fra det mest teknologi- og forskningsintensive området i Oslo?

Der NRK lokaliseres, vil man få økonomisk vekst og arbeidsplasser, og det vil ha mye å si for et områdes omdømme. NRK vil være et kraftfullt verktøy for byutvikling og være en drivkraft for vekst, men hva får de igjen selv? Hvis de blir på Marienlyst, vil de være i et område som skal utvikles videre i en retning som NRK kan dra nytte av.

Marienlyst er definert innenfor innovasjonsdistriktet Oslo Science City i den nye Campusstrategien til Oslo kommune. Ambisjonen i denne er å legge til rette for næringsutvikling rundt de sterkeste kunnskapsmiljøene i Oslo, og i dette tilfellet også Norge. Med en plassering på Marienlyst har NRK muligheten til å plukke opp de beste hodene rett fra universitetet, fra forskningsmiljøet og fra oppstartsmiljøet. NRK vil dra nytte av å være i et område der ny utvikling skjer, enten innen teknologi eller byutvikling. På Marienlyst får de begge deler.

Det er ikke til å stikke under stol at salget av tomten vil gi enorm fortjeneste, men dette kan ikke være styrende for hvor en statseid bedrift er lokalisert. Når NRK har landet på at de ikke kan renovere byggene de har i dag til tross for at det kanskje ville vært det mest bærekraftige, bør de enten bygge et nytt miljøvennlig bygg på tomten de eier, eller se etter en ny tomt i nærheten for fortsatt å kunne være en del av innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

Henrik Width Kristiansen, master i arkitektur, Grape Architects


Fornuften sier bruk fremfor vern

Østmarka er en av Norges mest intensivt forvaltede og brukte skoger opp gjennom tidene. Her har det vært hugd og saget tømmer, vassdrag er demmet opp for å skaffe kraft og transportkanaler til virksomhetene. Lørenskog kommune har sågar vasshjulet fra en av sagene på Losby som sitt kommunevåpen.

I debatten som er gått i Aftenposten, er allikevel verdiskaping og bærekraftig bruk av natur helt borte. Marka ville ikke ha vært tilgjengelig for barnevogner, rullestoler, sykling eller ski, hadde det ikke vært for skogbruksaktivitet. Det er også en voldsom tillitserklæring til langsiktig og god forvaltning av ressursen at Østmarka er ønsket som nasjonalpark. Da er naturen forvaltet godt!
I lys av at FN og forskningen er klare på at uten aktiv bruk og forvaltning av skogen vil ikke togradersmålet kunne nås, er det underlig at bruk forsvinner i debatten til fordel for vern. Skogen må bidra i klimakrisen og tilbyr fornybar ressurs som kan erstatte svært mange oljebaserte produkter. Hvorfor fjerne oss fra forvaltning og i stedet verne? Vern betyr jo at man parkerer en ressurs som vi må forvalte.

Som styreleder i Losby Bruk er jeg av stikk motsatt oppfatning. Det er svært verdifullt at det drives et aktivt og bærekraftig skogbruk på Losby og i Østmarka, tett inn mot Norges hovedstad. Det sikrer forståelse for at skog må forvaltes og brukes bærekraftig hos en viktig del av befolkningen. Vi må heller rette fokus mot å videreutvikle den bærekraftige forvaltning vi allerede har enn å parkere og verne en verdifull ressurs. Da må vi slutte å tenke vern, vi må tenke bærekraft og aktiv forvaltning.

Gunnar A. Gundersen, styreleder Losby Bruk


Useriøst fra LO om sikkerhet og kvalitet i luften

Leder i LO Luftfart, Peggy Hessen Følsvik, mener i et innlegg i Aftenposten 11. desember at det er naivt av meg å tro at utenlandske, private aktører skal kunne drive kontrolltårntjenester på sikkert vis. Jeg har vanskelig for å forstå hennes resonnement.

Vi har sett at kontrolltårntjenestene har hatt et stort potensial for mer effektiv drift. Derfor har vi fått konkurranse om tårntjenestene i Kristiansand og Ålesund. Med det er kostnadene kraftig redusert. Og ved å redusere flyselskapenes kostnader, kan passasjerene få billigere flybilletter.

Dette vil hverken gi dårligere kvalitet eller gå utover sikkerheten. Det er fortsatt de samme menneskene som utfører jobben. De som tidligere har jobbet for Avinor Flysikring vil fra 1. mars jobbe for spanske Saerco.

At disse skal gjøre en dårligere jobb fordi de jobber for et annet selskap, faller på sin egen urimelighet. Det er ikke slik at hver gang det er snakk om private eller utenlandske aktører, reduseres kvaliteten. For en ting er helt sikkert. Vi kompromisser aldri med sikkerheten.

Jon Georg Dale, samferdselsminister (Frp)


Latterlig, Bane Nor

Bane Nor vil løse forsinkelser og kanselleringer ved å lukke dørene 20 sekunder tidligere. Bakgrunnen er punktlighetstallene så langt i 2019: I mer enn ti prosent av tilfellene kommer toget for sent. I løpet av to uker var det over 2000 kanselleringer.

Da er det drøyt å bli fortalt at årsaken til forsinkelsene er passasjerene.

NAF har lenge krevd en automatisk refusjonsordning for passasjerer som opplever forsinkede eller kansellerte tog. I dag har man ikke krav på refusjon ved forsinkelser under 30 minutter og må søke hver gang. De fleste lar være.

Se til Danmark: Her har man et enkelt system hvor passasjerene frivillig registrerer strekningen sin og automatisk mottar refusjon dersom togene ikke går som de skal.

Når togtrafikken også på Østlandet skal ut på anbud, er det viktig med incentiver til økt kvalitet. En reisegaranti med direkte kompensasjon til passasjerene er ett av tiltakene som anbefales i en utredning fra Urbanet Analyse på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Her bør regjeringen lytte til råd de allerede har fått, og sette tøffere krav til jernbanen.

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef, NAF

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. NRK
  3. Byutvikling
  4. Teknologi
  5. Østmarka
  6. Skogvern
  7. Sikkerhet