Debatt

Det må høstes erfaring fra kraftkablene som bygges nå | Espen Barth Eide

  • Espen Barth Eide
    Energi- og miljøpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Stortinget
De to utenlandskablene Statnett nå bygger, til Tyskland og England, forhandlet vi frem i Stoltenberg-regjeringens tid, med Ola Borten Moe som energiminister, skriver Espen Barth Eide. Bildet viser Statnetts NordNed-anlegg før åpningen av sjøkabelen mellom Norge og Nederland i 2008.

Aps standpunkt om North Connect i fjor var at det ikke bør bygges ytterligere kabler nå, før tre viktige kriterier er oppfylt. Dette standpunktet står seg godt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Therese Sollien skriver godt om «Det store spillet om utenlandskablene» i Aftenposten 13. desember. På ett punkt kjenner jeg meg dog ikke igjen. Arbeiderpartiet har ikke endret syn. Vårt standpunkt fra i fjor står seg godt.

Espen Barth Eide er Energi- og miljøpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget.

Ikke mot utenlandskabler

Arbeiderpartiet er ikke mot utenlandskabler. Norge har i tiår stått i spissen for å bygge ut et nordeuropeisk kraftsystem som gir oss rikelig tilgang på kraft hele året, økt forsyningssikkerhet og lavere priser.

Nesten hvert eneste døgn både eksporterer og importerer vi kraft. Typisk vil kraftintensive norske smelteverk gå på utenlandsk strøm om natten, når våre naboland heller selger billig enn å skru ned produksjonen. I perioder av året har vi store importoverskudd. Når det blåser mye i Danmark, importerer vi til lav kostnad. Når det ikke blåser i Danmark, kjøper de vannkraft av oss, og da er prisen til norske krafteiere gjerne høyere. Med denne utvekslingen har Danmark dertil kunnet trappe ned bruken av kullkraft.

Les også

Fornybart mareritt | Trine Eilertsen

En god idé

De to utenlandskablene Statnett nå bygger, til Tyskland og England, forhandlet vi frem i Stoltenberg-regjeringens tid, med Ola Borten Moe som energiminister. Det var en god idé.

Aps standpunkt om North Connect i fjor var at det ikke bør bygges ytterligere kabler nå, før tre viktige kriterier er oppfylt: Det må høstes erfaringer fra dem som allerede er under bygging, Statnett skal ha monopol, og kablene må være samfunnsmessig lønnsomme.

De to kablene Statnett nå bygger vil øke kraftutvekslingen ut og inn av Norge betydelig. Dette vil ha effekter på det norske strømsystemet. Vi ønsker å høste faktiske erfaringer fra disse, før vi eventuelt øker kapasiteten ytterligere. Dette standpunktet deler vi for øvrig med Statnett. Slik erfaring kan man først få litt inn på 2020-tallet.

Les også

Politisk tomgang i Høyre | Trine Eilertsen

Vinn-vinn og «vind-vann»

Da vil vi også følge med på prisutviklingen. North Connect er planlagt til Skottland. Så langt har strømprisen vært høyere i der enn i Norge, fordi Storbritannia har brukt en høy CO₂-pris for å drive ut kull. En kabel dit i dag gir derfor fordelingsvirkninger i Norge: økte inntekter til norske kraftkommuner, ja, men også dyrere strøm for norsk eksportindustri.

Men dette kan fort endre seg. Fornybarandelen i Skottland er mangedoblet på under ti år, som følge av en rask utbygging av vindkraft, og er nå oppe i ca. 75 prosent. Målet er 100 prosent. Et vindkraftdominert skotsk kraftsystem vil bety at Skottland blir mer som Danmark: et land vi i perioder importerer billig fra og i andre perioder selger dyrere til, ettersom vår vannkraft kan brukes når det passer, men vindkraften må brukes når det blåser. Vinn-vinn, eller mer presist, «vind-vann».

Der er vi ikke i dag. Ei heller vet vi hva slags regulatorisk regime som vil gjelde i Skottland etter Brexit. Derfor kan det å ta en pust i bakken være klokt: mye klokere, faktisk, enn å forhaste seg, men også langt klokere enn å innta evigvarende dogmatiske standpunkter i en verden som endrer seg så raskt som denne.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Statnett
  2. Vindkraft
  3. Vannkraft
  4. Strøm
  5. Debatt
  6. Espen Barth Eide