Debatt

Flere spesialister må ut av sykehusene | Anne Beth Moslet

  • Anne Beth Moslet
    Anne Beth Moslet
    Redaktør www.helsekøen.no

Flere offentlige avtalespesialister vil gi oss et langt mer funksjonsdyktig spesialisthelsetjeneste til beste både for pasientene og for samfunnsøkonomien, skriver innleggsforfatteren. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Koronapandemien ga oss et sjokk ved at 274.000 pasienter fikk utsatt sin sykehusbehandling. Hvem har sovet i timen?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

90 prosent av sykehusbehandling kan utføres i kostnadseffektiv spesialistpraksis utenfor sykehus, men denne endringen lar vente på seg.

Erna Solbergs (H) regjeringserklæring i 2013 gikk inn for å øke antall spesialister utenfor sykehus for å kutte køer og kostnader. Men helsebyråkratene nekter fortsatt. Det betyr i klartekst at helsebyråkratiet gir blaffen i demokratiets spilleregler.

Skjevfordeling

Dette er en skandale av dimensjoner. Kanskje kan det endelig bli politisk debatt etter Aftenpostens avsløring 26. juni om at så mange som 274.000 sykehusbehandlinger ble utsatt etter koronapandemien.

Ikke minst fordi de fleste av disse pasientene ventet på poliklinisk behandling som kunne ha vært utført av avtalespesialister, dersom Erna Solberg og Bent Høie (H) hadde fått fullbyrdet sin regjeringserklæring for syv år siden.

Men dette har ennå ikke skjedd. Antall spesialistårsverk på offentlige sykehus (somatikk) økte fra 2008–2018 med så mye som 4560 (fra 9500 til 14.130), mens antall årsverk for avtalespesialister i samme tidsrom hadde en minimal økning på bare to årsverk pr. år (fra 547 til 569). Dette en meget uhensiktsmessig skjevfordeling.

Ingen todeling

To ledende sykehusspesialister mener i Aftenposten 27. juli at «norske sykehus bygges for små». Men taler de her virkelig på vegne av pasientene og samfunnets behov? Kunne det tenkes at vi alle ville være bedre tjent med at også Norge – som andre land – tar høyde for at flere spesialister bør få bruke sin kompetanse mer effektivt og pasientrettet utenfor sykehus?

I og med at avtalespesialister er offentlig finansiert gjennom driftstilskudd og takster gjennom Normaltariffen som fastlegene, vil en utvidelse av denne ordningen ikke medføre noe todelt helsevesen, slik mange i Norge er engstelige for.

Snarere tvert imot. Flere offentlige avtalespesialister vil gi oss et langt mer funksjonsdyktig spesialisthelsetjeneste til det beste både for pasientene og for samfunnsøkonomien.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Helse
  3. Medisin