Få barn og unge drikker mye energidrikk | Husøy, Bruzell og Mathisen

Det er få barn og unge som har et så høyt forbruk av energidrikk at de overskrider grensene for hva helsen tåler.

Små mengder energidrikk av og til gir ikke negative helseeffekter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det dukker fra tid til annen opp påstander om at forbruk av energidrikker er et stort problem blant barn og unge i Norge. Bildet er mer nyansert enn som så. Det er få barn og unge som har et så høyt forbruk at de overskrider grensene for hva helsen tåler.

Likevel er det grunn til å merke seg at barn og unge som drikker mye energidrikk til daglig eller store mengder i løpet av kort tid, kan få problemer med søvn, angst, uro og hjerteklapp. Det skyldes innholdet av koffein i drikkene.

Trine Husøy er dr. scient og medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Små mengder energidrikk av og til er ikke forbundet med negative helseeffekter. Det var konklusjonen i risikovurderingen av energidrikker og koffein som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), og som presenteres på et nordisk møte om temaet på Island 22. oktober.

Tålegrense for koffein

Hvor mye koffein tåler barn og unge uten at det går utover helsen? Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har fastsatt en tålegrense, basert på forskning. Grensen angir mengde koffein pr. kroppsvekt.

Et barn på 30 kg kan ikke drikke mer enn 1,25 dl før inntaket kan gå ut over søvnen. Mengden tilsvarer en halv liten boks (2,5 dl) som inneholder 32 mg koffein pr. dl, den minste kartongen sjokolademelk (2,5 dl), under en halvlitersflaske coladrikk, eller en tredels kopp kaffe.

Ellen Bruzell er dr. scient og medlem av VKM.

For å holde seg under grensen for andre helseeffekter, for eksempel på hjerte/karsystemet, kan det samme barnet drikke omtrent en liten boks energidrikk, en halv liter sjokolademelk, én liter coladrikk eller trekvart kopp kaffe. En ungdom på 60 kg kan doble mengdene før inntaket kan påvirke helsen.

Les også

Flertall vil ha aldersgrense: – Vi er bekymret for at energidrikker er en del av barns kosthold.

Få drikker mye, de fleste drikker lite

Fire norske undersøkelser av hva barn og unge fra åtte til 18 år drikker og spiser viste at et middels inntak av energidrikker varierte fra en liten slurk til en tredels liten boks om dagen. Inntaket er under EFSAs tålegrense.

Åtte- til 12-åringene som drakk mest, 1 dl pr. dag, overskred ikke tålegrensene. 13- til 18-åringene som drakk mest, 3–4 dl pr. dag, overskred tålegrensen for søvnforstyrrelser.

Den største mengden energidrikk som noen oppga å ha drukket i løpet av 24 timer, varierte fra 4 dl i aldersgruppen 8–9 år til ti liter i aldersgruppen 16–18 år.

Gro Haarklou Mathisen er dr. scient, VKMs sekretariat.

Flere kilder til koffein

VKM fant at koffein fra mat og drikke utenom energidrikk bidro til over 70 prosent av koffeininntak blant barn og unge. En annen koffeinkilde, kroppspleieprodukter, var ikke med i beregningene. VKM skal derfor gjøre nye beregninger av samlet inntak av koffein og negative helseeffekter.

Myndighetene bruker VKMs risikovurderinger som grunnlag for å gi råd og utvikle regelverk. Vurderingene er uavhengige, åpne og etterprøvbare. I dette arbeidet er det gjort profesjonelle litteratursøk, og styrker og svakheter i studiene er vurdert systematisk. Alle VKM-medlemmer blir habilitetsvurdert.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.