Norge kan ikke tillate å gi fra seg kontrollen over hvordan produksjonsfisk behandles | Roger Hofseth

  • Roger Hofseth
    Roger Hofseth
    CEO, Hofseth International AS
Roger Hofseth eier og leder bedriften Hofseth International, Norges største eksportør av foredlet laks og ørret.

Laks med synlige sår og skader er ikke det vi ønsker skal være våre ambassadører ut i verden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Omdømmet til norsk sjømat er det mest verdifulle vår bransje besitter. Derfor har fiskeriminister Harald Tom Nesvik helt rett og skribent Erling Dokk Holm feil: Norge kan ikke tillate å gi fra seg kontrollen over hvordan produksjonsfisk behandles.

Å sende anslagsvis 30.000–60.000 tonn produksjonsfisk, fisk med synlige skader og sår, ut av landet, er å spille hasard med dette omdømmet. Det er i et slikt perspektiv diskusjonen om slaktebåten «Norwegian Gannet» må forstås.
Dette er et aspekt Dokk Holm ikke berører i sin kommentar i Aftenposten 14. juli og som er essensielt: Omdømme og kvalitet er uløselig knyttet sammen.

Les også

Erling Dokk Holm: Det flytende slakteriet

Dispensasjonsperioden bekymrer oss

Dispensasjonen som «Norwegian Gannet» opererer under, gjør at de nå må ta produksjonsfisken tilbake til Norge for feilretting. Men mange kjemper for et frislipp. Hvis slaktebåten skulle få tillatelse til å hente produksjonsfisk ved norske anlegg, for så å slakte den om bord og levere til feilretting og videre bearbeidelse i utlandet, har næringen og norske myndigheter mistet kontrollen over kvaliteten på denne typen fisk.

Hvor risikerer vi at fisken tar veien videre? Hva risikerer vi at den blir presentert som i utenlandske supermarkeder, på hoteller og i restauranter verden over?
Laks med synlige sår og skader er ikke det vi ønsker skal være våre ambassadører ut i verden. Derfor er det spesielt viktig å ha kontroll på produksjonsfisken. Det er dette fiskeridepartementet og statsråden har forstått og som han fortjener all honnør for å ville håndheve.

Men også dispensasjonsperioden bekymrer oss, selv om den krever at all fisk skal tilbake til Norge for feilretting. I det øyeblikket fisken kommer utenfor Norges grenser: Hvilken reell mulighet har norske myndigheter til å håndheve norsk regelverk og utøve kontroll? Dersom døren først settes på gløtt ved at produksjonsfisken kan sendes ut av landet, kan veien være kort til neste sted: at fisken fullt ut feilrettes utenlands.

Den dagen det eventuelt skjer, har Norge ikke lenger kontroll over kvaliteten på produktene. Ansvarlighet, kvalitet og langsiktighet i forvaltning av merkevaren er mer verdt enn som så.

Les også

Harald T. Nesvik: Fiskeriministeren om «flytende slakterier»: Vi støtter innovasjon til havs

Mulig å konkurrere med lavkostland

Bedriften jeg eier og leder, Hofseth International, er Norges største eksportør av foredlet laks og ørret og omsetter for over tre milliarder kroner i året. At vi i det hele tatt gjør noe mer med fisken enn å sende den sløyd over grensen, gjør oss til en nisjeaktør her til lands.

Norge er verdens største produsent av oppdrettet laks og ørret, med en global markedsandel på nærmere 50 prosent, men sender mer enn åtte av ti fisk ubearbeidet ut av landet. Forklaringen jeg hører oftest, er at det norske kostnadsnivået er så høyt.

Jeg mener imidlertid at næringen har sovet i timen. Sannheten er at moderne teknologi gjør det fullt mulig å konkurrere med lavkostland som for eksempel Polen. Vi har anslag på at en slik «hjemflagging» ville skapt minst 6000–8000 nye foredlingsarbeidsplasser, hvorav de fleste i Distrikts-Norge. I tillegg kommer ringvirkningene, alle arbeidsplassene og aktiviteten som utløses rundt foredlingsarbeidsplassene.

Videreforedling av fisken skaper også muligheter for foredling av restråstoff eller biprodukter til høyverdi produkter. Norge har et enormt potensial som sjømatnasjon. Med økt innenlandsk foredling snakker vi om et mulig nytt norsk industrieventyr.

Det burde derfor være både god norsk næringspolitikk og god omdømmeforvaltning å arbeide for at foredling av norsk laks og ørret i mye større grad skal skje på norsk jord.

Oppdrett av laks og ørret er ansett som en av verdens mest miljøvennlige måter å produsere proteiner på. Vi som lever av å selge disse fantastiske råvarene til utlandet, er avhengig av at forbrukerne fortsetter å anse produktene som bærekraftig også i fremtiden. Derfor er det en selvfølge at næringen fortsetter å snu hver stein for ytterligere å forbedre klimaregnskapet.

Les også

Dødsalgen dreper oppdrettsfisk for milliarder. Kasse på kasse med ubrukelig fisk fraktes til land.

Miljøgevinst kunne vært større

Å flytte transport fra vei til sjø er en god idé i seg selv, men det bør gjøres på en måte som ikke hindrer mulighetene for økt verdiskapning og sysselsetting på fisken vår.

«Norwegian Gannet» har fått nærmere 30 millioner miljøkroner i støtte fra Kystverket og Enova. Det er mulig miljøgevinsten ville være større om man brukte disse pengene andre steder i verdikjeden. Uansett er regnestykkene og beregningene betydelig mer nyansert enn hva slaktebåttilhengerne gir inntrykk av:

Store deler av fisken fra Sør-Norge går i dag med ferge til Danmark for distribusjon ut i Europa. Dette er ferger som går uansett om de har fiskelaster om bord eller ikke. Samtidig går «Norwegian Gannet» tom tilbake til Norge. Hvor god miljøtenking er egentlig det? Trailere som i dag frakter fisk fra Norge, har med andre varer tilbake. Så hvor mange vogntog vil egentlig bli «borte»?

«Norwegian Gannet» seiler videre på dispensasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet frem til neste sommer. Investorene bak kommer til å gjøre sitt for å påvirke myndighetene til å gjøre helomvending innen den tid.

Jeg håper norske myndigheter fortsetter å legge vekt på omdømmet til norsk laks og ørret i denne saken. Så skal vi fortsette å gjøre vår del for å sikre at foredling blir neste kapittel i det norske lakseeventyret.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.