Debatt

Ideologi fremfor pasient?

  • Trygve Kase

Å inkludere de private aktørene, er nøkkelen til å håndtere helsekøene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tenkt situasjon: Barnet ditt skal begynne i 1. klasse. Så får du beskjed om at hun må vente et halvt år før hun får plass på skolen. Du ville ikke ha akseptert det. Men å vente et halvt år for å få en operasjon, det aksepterer vi. Det norske samfunnet er tuftet på sosialdemokratiet. Like muligheter for alle som vil. Partiene har forskjellig verktøy for å komme dit. For noen av dem blir verktøyet viktigere enn målet. Forunderlig i 2012, gammeldags og kynisk. I sosialdemokratiets navn.

Må debattere hverdagen

Helsepolitikk blir det viktigste temaet i kommende valgkamp. Da trenger man en debatt om hverdagen, om situasjonen nær pasienten, ikke en fremmedgjørende debatt langt fra pasienten, i ledelsens korridorer.

Alle syke burde få god hjelp i helsevesenet. Men vi opplever stadig at dette ikke skjer. Ansatte på gulvet ser det hver dag, pasienter og pårørende opplever det. Man tror ikke det man hører og opplever. Alle blir fortvilet. Det er mange som har opplevd denne svikten. Derfor blir det politikerforakt som resultat, når helseminister og statssekretær står frem og forteller at vårt helsevesen er best i verden. For mange opplever det motsatte.

Skal man behandle, må man først utrede og diagnostisere. Den politiske ledelsen kan ikke se at det foreligger noen diagnose. Alt fungerer godt. Da blir det heller ingen forandring. Det er lange køer for utredning/behandling. Man har trodd at økt helsebudsjett gir flere kirurger. Det gjør det ikke, blant annet fordi det er for få utdannede spesialister i hele Europa. Pengene slukes av en voksende administrasjon, utgreiinger og reformer. Vi har fått verdens dyreste helsevesen.

Fra fem til 25 operasjoner

Jeg forlot det offentlige helsevesen til fordel for Ringvoll Klinikken. Jeg gikk fra fem operasjoner i uken til 25. Det private helsevesen har stor reservekapasitet som kunne avhjulpet køene. At dette er mulig, har staten dokumentert. Jeg har kapasitet til å operere pasienten påfølgende uke, men staten legger føringer i avtaleverket med de private aktørene slik at pasienten kastes ut i et kunstig køsystem. Forstå det den som kan. Det er underlig at Regjeringen ikke utnytter verktøyet som de private utgjør. Helse er en grunnleggende kvalitet i sosialdemokratiet. Det er bevist at private sykehus behandler pasienter rimeligere. Likevel velger Regjeringen dette bort. Å inkludere de private aktørene er nøkkelen til å håndtere helsekøer og morgendagens utfordring med aldrende befolkning som vil kreve stadig mer sykehusbehandling. I motsetning til hva folk flest tror, er prisen i de private sykehusene langt under det staten betaler for presis samme operasjon i det offentlige. Med ny politikk vil helsekøen bli historie. Uten økt kostnad!

I dag er det slik at du betaler mer skatt for å vente i mange måneder på en behandling som kunne vært utført raskt. Sosialdemokratisk?

Les mer om

  1. Debatt