Kort sagt, lørdag 9. mai

Oljeinvesteringer. Miljøvennlige biler. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Feil bekymring om oljeinvesteringer

Tre professorer i samfunnsøkonomi, Geir Aasheim, Michael Hoel og Karine Nyborg, rykket ut 30. april mot at oljenæringen får lettelser under koronakrisen. De frykter at det blir for mye oljeinvesteringer i Norge med det nye skatteforslaget, der selskaper som gjennomfører planlagte investeringer de neste to årene, får utsatt skatt.

Det er lett å bli skremt nå om dagen, men de tre har valgt seg feil bekymring. De to største operatørene på norsk sokkel har varslet kutt på 20 prosent av sine planlagte investeringer. Man må ha sterk evne til bekymring for å tro at det kan bli overinvestering av en nokså moderat endring i oljeskatt som gjelder for et par kriseår. Gjøres ikke de foreslåtte endringene, får vi nok en kraftig nedtur i oljeleverandørindustrien og garantert økt arbeidsledighet i store deler av landet. Nedturen kommer, men den dempes.

Får vi en jevnere investeringsbane, vil vi spare samfunnet for store ekstrakostnader, og tusenvis av industriarbeidere slipper å bli kastet ut i arbeidsløshet. Professorene anbefaler andre tiltak og viser til behovet for grønt skifte. Vindkraft bør forseres, men kan ikke erstatte oljejobbene over natten. Dagen før 1. mai kunne de tre ha valgt å støtte industriarbeidere som garantert står overfor hardere tider uansett.

Eystein Gjelsvik, utredningsleder, LO


Velment om bilen, men det blir feil

I Aftenposten 3. mai beskriver byrådet i Oslo nye tiltak for å få flere miljøvennlige biler på veiene. Forslaget er velment, men vil ha negative konsekvenser. I tillegg sparker det opp åpne dører. Folk velger jo elbiler og hybrider fra før.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) foreslår at alle som kjøper nye biler solgt i 2021 som ikke er hybrider eller elektriske, skal straffes. Byrådet skal ha honnør for å inkludere hybrider i fritaket. Det viser at de tar på alvor at folks behov er ulike. Men de bommer på et vesentlig punkt.

Tiltaket vil gjøre det attraktivt å beholde en eldre fossildreven bil. Konsekvensen er mer forurensing. Byrådet kan ikke bilmarkedet. Tidligere har de lansert ekstra vrakpant for varebiler, dersom den vrakede varebilen byttes inn mot en ny elektrisk varebil. Alle som jobber med bil, vet at eiere av gamle biler ikke kjøper nye biler.

I tillegg er timingen for tiltaket dårlig. Vi går inn i usikre tider. Bilbransjen regner med at bilsalget for 2020 vil reduseres med 50 prosent, ned mot 80.000 biler. Selv med rekordandel av hybrider og elbiler vil færre komme ut på veien.
Det Oslo og hele landet trenger, er en ryddesjau i bilparken. Politikere har frem til nå kastet tiltak mot nybilen. Det har fungert, fordi folk har kjøpt nye biler. Nå vil vi se at folk ikke gjør det. Tiltaket som byråden foreslår, forsterker trenden. Nå må vi få ut de gamle og mest forurensende bilene.

Vrakpanten bør økes, slik at flere vraker sin gamle bil. De som vraker, vil kunne kjøpe seg en litt nyere bil, og de som solgte den litt nyere bilen, vil kunne kjøpe seg en enda litt nyere og så videre. Til slutt vil det bidra til at noen kjøper ny bil.

Folk velger nesten utelukkende elbiler eller hybrider. I Oslo er andelen over 85 prosent. Spørsmålet nå er om folk i det hele tatt kommer til å prioritere bilkjøp. Et lite puff i form av økt vrakpant er det enkleste slik situasjonen er nå.

Bilbransjen ønsker å selge flest mulig biler. Gjerne bare elbiler eller hybrider.

Egil Steinsland, kommunikasjonssjef, Norges Bilbransjeforbund