Debatt

Gi norske kvinner mulighet til å fryse egne egg | Bjørn Busund og Petter Berge

 • Bjørn Busund
  Chief Medical Officer, Frøya Life AS, Tidl. sjef for Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus
 • Petter Berge
  Administrerende direktør, Frøya Life AS, partner, Corum AS
De fleste europeiske land gir kvinner muligheten til å fryse ned egne egg, skriver innleggsforfatterne.

En positiv effekt av en ny bioteknologilov vil være at norske kvinner og par ikke behøver å reise til andre land for å få den fertilitetsbehandling de ønsker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er håp om at Norge snart vil få en ny bioteknologilov som vil bringe oss mer på linje med de europeiske landene vi liker å sammenligne oss med. En positiv effekt vil være at norske kvinner og par ikke behøver å reise til andre land for å få den fertilitetsbehandling de ønsker.

Selv om loven ennå ikke er klar, ser det ut til å bli muligheter blant annet for at kvinner kan fryse egne egg for eventuell fremtidig egen bruk. Dette er svært gledelig.

Dr. Bjørn Busund, Chief Medical Officer, Frøya Life AS, tidligere sjef for Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus.
Petter Berge, administrerende direktør, Frøya Life AS, partner, Corum AS.


Stadig eldre mødre

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende kvinner i Norge er ca 30 år, og nærmere 32 år i Oslo. I hele Europa blir førstegangsfødende mødre stadig eldre. Årsakene er sammensatte, men inkluderer at kvinner ofte ønsker å fullføre utdannelse, skaffe seg egen bolig og komme godt i gang med en karriere før man får barn. Dette er viktig for å oppnå reell likestilling mellom kjønnene. Samtidig er det biologisk risiko ved å vente med å stifte familie. Høyere alder hos kvinner som ønsker sitt første barn, medfører økt behov for assistert befruktning og øker risikoen for uønsket utfall.

Allerede mot slutten av 30-årene synker muligheten for å oppnå graviditet, også med avansert fertilitetsbehandling. Et økende antall kvinner erfarer at man starter for sent med assistert befruktning, det er ganske enkelt ikke lenger tilstrekkelig kvantitet eller kvalitet på kvinnens egne egg. Dersom det åpnes for eggdonasjon i Norge, vil det selvfølgelig være en mulighet til å benytte andres egg. Man må imidlertid anta at de fleste vil ha en preferanse for å benytte sine egne.


Trygg teknikk

Muligheten til å fryse egne ubefruktede egg i optimal alder, for fremtidig bruk dersom behovet skulle oppstå, lar kvinner fristille seg fra egen biologisk klokke for en periode. Teknikken er godt utviklet og trygg, og de fleste europeiske land gir kvinner denne muligheten. I den vestlige verden har det vært en betydelig økning i antall kvinner som velger å få egne eggceller frosset ned, noe som ikke minst Aftenposten har omtalt. Dersom det nå åpnes for at dette nå kan gjøres i Norge, blir det ikke lenger nødvendig for norske kvinner å bli henvist til utlandet.

Les også

Kronikk: Hvorfor sa Bioteknologirådet ja til at en enslig mor kan bli forelder?

De fleste land som tillater eggfrys, dekker ikke kostnadene gjennom offentlig finansiering. Det behøver heller ikke være nødvendig i Norge. Ved bruk av moderne digital og medisinsk teknologi, koblet med økonomiske modeller utviklet i delingsøkonomien, kan kostnadene bli overkommelige for de aller fleste.

Dersom man for fremtiden skal unngå den surrealistiske situasjon at norske kvinner kan få barn med andre kvinners frosne egg, men ikke sine egne, er det svært positivt at våre politikere ser ut til å benytte muligheten nå.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Barnløshet
 2. Eggdonasjon
 3. Barn
 4. Likestilling
 5. Teknologi
 6. Bioteknologi
 7. Debatt