Debatt

Kort sagt, onsdag 26. juni

  • Debattredaksjonen

Storsykehus i Oslo og sjakk. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten om nytt storsykehus har sporet av

Da Rikshospitalet flyttet opp til Gaustad for 20 år siden, fungerte jeg som hovedverneombud og hadde kontakt med samtlige arbeidsplasser før, under og etter flyttingen. La meg derfor komme med noen generelle betraktninger. Uttrykket «Nedleggelse av Ullevål sykehus» er misvisende. Å flytte et fagmiljø er ikke å legge det ned, men gi det en annen lokalisering. En vellykket flytting av sykehusarbeidsplasser er preget av god ledelse, god samhandling og god koordinering. Det er derfor trist å nå være vitne til at 14 foretakstillitsvalgte i OUS har sett seg tvunget til å erklære mistillit til administrerende direktør.
Det er ikke sykehusets plassering som er avgjørende for et godt pasienttilbud, men hva det fylles med. Jeg er redd stadige omkamper om sykehusets plassering vil forsinke prosessen og gå utover pasienttilbudet i fremtiden.

Cathrine Myhre Sæbø, OUS-ansatt og tidligere hovedverneombud, Rikshospitalet


Feil fra sjakkpresidenten

Ifølge Morten Madsen spiller halvparten av dem som spiller pengespill, hos utenlandske spillselskap. Det er feil. Rundt 2,2 millioner nordmenn spiller pengespill. Ca. 10 prosent spiller hos uregulerte aktører. Av disse spiller ca. 90 prosent også i det regulerte markedet. Det er altså rundt 25.000 nordmenn som utelukkende spiller på utenlandske spillselskaper, ikke halvparten, slik Madsen hevder. De utenlandske pengespillselskapene fremstiller seg som ansvarlige, men har ikke i nærheten av det samme ansvarlighetsrammeverket som Norsk Tipping. Om lag halvparten av de som spiller kasinospill på nett hos utenlandske tilbydere, er risiko- eller problemspillere. Vi håper Sjakkforbundet takker nei til å inngå samarbeid med en bransje som henter milliarder fra sårbare norske spillere.

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sykehus
  3. Pengespill
  4. Sjakk
  5. Rikshospitalet