Debatt

Fagfolk skal utvikle de nye sykehusene i Oslo | Bjørn Erikstein

 • Bjørn Erikstein
  Bjørn Erikstein
  Administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF

Slik ser de foreløpige planene for det nye rikshospitalbygget på Gaustad ut. Foto: Helse Sør-Øst

Målsetningen har vært at «alle» skal bli hørt. Dette innebærer ikke at alle kan få viljen sin.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenposten 26. mars sier flere overleger ved Oslo universitetssykehus at den manglende begeistringen i fagmiljøene for sykehusplanene i Oslo ikke dreier seg om faglig uenighet, men bekymring for fremtidig pasientbehandling.

Det er tydelig at innlegget målbærer en manglende tillit til prosjektet. Dette er en utfordring, og ledelsen tar det på alvor.

Tydelige rammebetingelser

Prosjektet er avhengig av at fagfolk engasjerer seg, gir nødvendige innspill og sørger for at det fremtidige pasienttilbudet blir optimalt.

Samtidig har vi noen tydelige mål og rammebetingelser som vi må forholde oss til. Overlegene må gjerne være uenig i «målbildet» om samling av regionfunksjoner på Rikshospitalet og nytt lokalsykehus på Aker. Men det er altså dette som har lagt rammene for de sykehusene vi de siste årene har planlagt.

Les også

Dette er striden om Oslos sykehus

Det har vært bred involvering av fagfolk gjennom fokusgrupper. Gjennom dette arbeidet har vi endt opp med de konseptene vi nå ser for oss for sykehusbyggene på Radiumhospitalet, Rikshospitalet og på Aker.

«Alle» skal bli hørt

Målsetningen med prosjektet har vært at «alle» skal bli hørt. Dette innebærer imidlertid ikke at alle kan få viljen sin, slik det vil være i de fleste prosjekter. Informasjon om prosess og valgte løsninger har åpenbart ikke nådd mange nok og ikke klart å skape nødvendig engasjement.

Helse Sør-Øst eier og driver byggeprosjektene for nytt og større Rikshospital og et av landets største akuttsykehus på Aker. OUS' rolle er å planlegge hva sykehusene skal inneholde og sikre at vi får gode sykehus.

I løpet av 2018 har OUS i konseptfasen spilt inn de momentene som sikrer at vi får god drift av sykehusene. En rekke fagpersoner, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere har vært involvert.

Vi skal lytte

De 16 overlegene er velkomne til å bidra i den videre planleggingen innenfor de rammene vi har fått.

Denne våren skal vi ta et steg videre: Vi fortsetter organisasjonsutviklingsarbeidet som, kombinert med å planlegge framtidig virksomhet og driftsform, vil legge grunnlaget for videre forprosjekt.

Nå skal vi ikke bare snakke om areal, kvadratmeter og antall senger, men hvordan vi kan jobbe bedre sammen for et best mulig tilbud for pasientene ved å ta i bruk ny teknologi, digitale løsninger og nye behandlingsmetoder. Dette er et spennende og fremtidsrettet arbeid som vi håper vil begeistre alle fagmiljøer i sykehuset.

Vi oppfordrer derfor til å være med som premissleverandører for fremtidens pasientbehandling. Prosjektledelsen og ledelsen skal lytte til dem som kan faget. Vi får håpe at vi kan gjenskape tillit til at vi kan videreutvikle de gode sykehus for pasientene.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Helsepolitikk
 3. Rikshospitalet
 4. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Sykehusutbygging i Oslo: Alternative løsninger må utredes, ikke bare «belyses»

 2. DEBATT

  Fremtidens sykehus bør ikke bygges på bakgrunn av nyhetsbildet og dem som roper høyest

 3. KRONIKK

  Gammelt og uegnet. Doble vaktlag. Voksende befolkning. Derfor må Oslo ha nye sykehusbygninger

 4. DEBATT

  Nye sykehusbygg i Oslo: Vi bør glede oss!

 5. DEBATT

  Fagmiljøene mangler tillit til OUS-prosjektet

 6. KRONIKK

  Stopp helsebyråkratene i Helse Sør-Øst. Det er fortsatt ikke for sent.