Forskning eller skremsel om dataspill? | Bjarne Husum Øverland

  • Bjarne Husum Øverland
Når Ole Andre Bråten gir råd i kraft av sin bakgrunn fra Forsvaret, politiet og forskning, mener jeg at han har et ansvar for ikke å bedrive skremselspropaganda, skriver Bjarne Husum Øverland.

Det finnes ingen konsensus om at dataspill fører til aggressiv adferd.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 10. juni hevder Ole Andre Bråten at psykologien er klar: Barn og unge blir aggressive av dataspill.

Bør vi la oss skremme?

Hva viser forskningen?

Studien som legges til grunn for påstanden, er et eksperiment fra 1963.

Eksperimentet fant at barn som fikk se voksne denge løs på en dukke, ofte kopierte denne adferden. Banduras studie var avskrekkende, men beviser den at dataspilling gjør barn aggressive?

Bråten virker sikker i sin sak. Nå er han bekymret for økningen av vold og trusler mot lærere. Men hva viser den forskningen som faktisk har undersøkt effekten av dataspilling på aggresjon?

Ugyldiggjorde egen konklusjon

En forskningsgjennomgang, utført av American Psychiatric Association (APA) i 2015, konkluderte med at spilling av voldelige dataspill førte til mer aggressivitet.

En internasjonal forskningsgruppe påpekte imidlertid metodologiske svakheter og kritiserte konklusjonen i gjennomgangen for å være feilaktig. Australske og svenske myndigheter har gjennomgått den samme forskningen, men har konkludert motsatt av APA.

Etter mye kritikk publiserte en avdeling i APA en uttalelse der de ugyldiggjorde sin egen konklusjon. Begrunnelsen var:

1. Kriminaliteten har gått ned i perioder hvor populære skytespill er blitt lansert.

2. Forskningen på området er spesielt utsatt for falske positiver og falske negativer.

3. Forskningen på området publiserer for få null-funn.

4. Nyere studier viser ingen sammenheng mellom dataspill og negative utfall.

I tillegg publiserte Oxford University i år en studie der de ba foreldrene til over 2000 ungdommer om å vurdere grad av aggressivitet hos egne barn. Resultatene viste ingen sammenheng mellom dataspill og aggresjon.

Kritisk til bastant fremstilling

Det finnes altså ingen konsensus om at dataspill fører til aggressiv adferd. Jeg stiller meg derfor kritisk til Bråtens bastante fremstilling av litteraturen.

Når han gir råd i kraft av sin bakgrunn fra Forsvaret, politiet og forskning, mener jeg at han har et ansvar for ikke å bedrive skremselspropaganda.