Debatt

Kan vi slutte å lytte til dem med båtførerbevis nå? | Kristian Gundersen

  • Kristian Gundersen
    Kristian Gundersen
    Professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Statsminister Erna Solberg må balansere sine tiltak mellom ulike hensyn, understreker Kristian Gundersen.

Kaptein Solberg prøver å lytte til losen fra Folkehelseinstituttet, mens sjøsyke passasjerer med og uten båtførerprøven roper at kursen må legges om. Det toppet seg i Debatten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en rekke innlegg i landets aviser har folk som ikke har spesielle innsikter i smittespredning, angrepet myndighetene for ikke å være strenge nok. En tidligere justisminister mente i VG at vi var minst tre dager for sent ute med å stenge skolene. Hvor tok hun det tallet fra? Vi får være glad for at hun ikke er den ansvarlige nå.

Også profesjonelle politiske kommentatorer i opposisjonsaviser har ment mye om smittespredning i det siste.

Det har også vært en rekke kronikker der helsepersonell uten spesielle forutsetninger for å vurdere epidemier har ropt på mye strengere tiltak, en sykepleier slynget i Dagbladet til og med Émile Zolas «J'Accuse...!» mot helsemyndighetene.

Les også

«Nå gir vi full gass med bremsene på. Det fungerer ikke lenge», skriver Øystein Langberg

Toppet seg med Debatten

Det toppet seg i NRK Debatten 17. mars. I et forsøk på å skape «balanse» fant NRK frem en lege som ikke hadde arbeidet med smitteproblematikk, men som hadde sterke meninger om disse komplekse spørsmålene, og hadde laget sine egne regnestykker.

Dr. Gunhild Alvik Nyborg fikk fremføre en skråsikker monolog der hun tegnet et beksvart bilde og tilbød en quick-fix til en engstelig befolkning: Om vi bare stengte ned samfunnet et par uker, ville viruset være bekjempet som Blücher i Drøbaksundet! Selv jeg, som heller ikke er smitteekspert, vet at så enkelt er det ikke.

Lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg tok til orde for full isolasjon for å hindre spredning av koronaviruset. Her i samtale med programleder Fredrik Solvang.

Man kunne like gjerne kritisere myndighetene for å være for restriktive. Flere andre land har valgt bort noen av våre restriktive tiltak som deres eksperter mener har liten effekt. Men det virker som de som er enige med disse ekspertene, er mer lojale overfor de vedtak som er fattet, enn de som nører opp under angsten. For vi hører lite fra dem.

Pengene eller livet

Noen har brukt livet på å forstå epidemier, enten de er matematikere, spesialistleger eller biologer. Vi andre burde kanskje ikke mene for mye i det hele tatt akkurat nå?

Vi vet at noen vil dø, og at det er usikkerhet om hvor mange. Det virker som mange har en slags forestilling om at strenge tiltak redder liv, mens kostnadene bare er penger: Pengene eller livet.

Slik er det naturligvis ikke.

Les også

«Skummel musikk er det siste befolkningen trenger nå», skriver Joacim Lund

Det er nå kommet en hjelpepakke på 100 milliarder kroner for å bøte på de mest negative konsekvensene av tiltakene. Hvor mange gode livsforlengende sykehjemsplasser kunne vi bygget for det beløpet? Hvor mye medisinsk behandling kunne vi kjøpt? Hvor mange vil dø som følge av konkurser og arbeidsledighet? Arbeidsledige har høyere dødelighet: depresjoner, rusmisbruk, selvmord osv. Disse dødsfallene kan ikke måles med koronatester, og ofrene er derfor skjulte. Dette er også epidemiologi.

Sjøsyke passasjerer

Det er denne balansegangen myndighetene må gjøre. Det er viktig at vi sammen skaper et klima der beslutningene kan fattes mest mulig faglig og rasjonelt for å minimalisere menneskelig lidelse. Noen beslutninger vil vise seg å være gale, men det vil bli færre feil enn om vi overlater dette til amatører, eller om vi handler basert på frykt.

I den situasjonen vi nå har, står kapteinen Solberg på broen og prøver å lytte til losen fra Folkehelseinstituttet, mens sjøsyke passasjerer med og uten båtførerprøven roper at kursen må legges om.

I en lite faglig kronikk i Dagbladet 13. mars roper Dr. Nyborg på Winston Churchill. Hva med å rope litt på en annen stor kriseleder, Franklin D. Roosevelt, som midt under den store depresjonen på 1930-tallet uttalte: «Dere har intet å frykte, annet enn frykten selv»?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Samfunnsdebatt
  4. NRK
  5. Folkehelseinstituttet