Debatt

Arbeiderpartiets etterpåklokskap

  • Ingjerd Schou, stortingsrepresentant og tidligere sosialminister (H)
  • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant (H)

Gode løsninger for Nav-reformen ble ofret for Arbeiderpartiets retorikk. Dette er partiets velferdspolitiske arv.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fire tidligere Ap-statsråder har snakket ut om Nav-reformen i Aftenposten. Det er bra med politikere som er i stand til å ta selvkritikk, og det er positivt at noen tør å være etterpåkloke på egne vegne.

Det eneste som står i veien for Ap-representantene er virkeligheten. Den sanne historien om det som skjedde da Nav-reformen ble diskutert på begynnelsen av 2000-tallet, knuser alle illusjoner om at det er etterpåklokskap som preger Arbeiderpartiet.

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant og tidligere sosialminister (H)
Stefan Heggelund, stortingsrepresentant (H)

Når Bjarne Håkon Hanssen sier at han er usikker på om det var riktig å slå sammen Aetat og Trygdeetaten til én etat, er det noe han visste at ikke var klokt allerede for tolv år siden.

Les også

Aftenposten mener: Ingen vei tilbake for Nav

Alt prellet av på Ap

Bondevik 2-regjeringen vurderte dette spørsmålet i stortingsmeldingen «Samordning av Aetat, Trygdeetaten og sosialtjenesten». Der argumenterte man for at en sammenslåing av etatene ville være en for kompleks reform, og at det ikke ville svare på de vanskeligste utfordringene i forvaltningen.

Stortingsflertallet, ledet an av Ap, var ikke fornøyd og krevde en større utredning av én etat.

I 2004 leverte Rattsø-utvalget en rapport hvor de vurderte ulike modeller for reform av velferdsforvaltningen. De gikk tydelig mot en sammenslåing av etatene. Heller ikke ansatte i Nav ønsket én etat. Der argumenterte man for én dør, to etater.

Alt prellet av på Ap. De ville fortsatt ha sammenslåing. Den eneste forklaringen vi sitter igjen med er at dette var resultatet av et politisk spill. Det minner oss om det Jens Stoltenberg uttalte i et intervju med Aftenposten da han var statsminister. Om stortingsperioden 01–05 sa han:

«Da gikk det sport i det, for Stortinget var det om å gjøre å forandre regjeringens forslag nærmest for sportens skyld. Spørsmålet dreide seg ikke om å gjøre forslag bedre eller dårligere, men om å gjøre størst mulig endringer.»

Les også

Regjeringen vil la Nav kutte antall kontorer

Ventetiden økte

Skjebnens ironi var at det var Ap som ble ansvarlige for å gjennomføre reformen. Selvfølgelig ville det være vanskelig å slå sammen Aetat og Trygdeetaten, to etater med ulik kultur, struktur og kompetanse.

Den første evalueringen viste at overgangen til arbeid, utdanning og uføretrygd gikk tregere. Ventetiden økte, og mange som henvendte seg til Nav for hjelp, havnet i en situasjon der de ufrivillig ble passive trygdemottagere.

Gode løsninger ble ofret for Arbeiderpartiets retorikk. Dette er partiets velferdspolitiske arv.

Siste evaluering viser at vi nå er på omtrent samme nivå i å hjelpe folk som vi var før reformen begynte. Regjeringen tar derfor grep for å bøte på de rødgrønnes feil og for å styre Nav inn i en ny tid. Mer fleksibilitet i systemet, mer tillit til Nav-ansattes vurderinger, mer myndige Nav-kontorer i tillegg til en opprydding i ordninger som ikke fungerer etter hensikten, er noen av forslagene Stortinget skal behandle til høsten.

Vi ser frem til en konstruktiv behandling av meldingen. Forhåpentligvis også fra Aps side.


Les også

  1. Nav-reformen etter ti år: 2000 flere i jobb i Nav

  2. Dette mener forskere og brukerne etter ti år med Nav

  3. Solberg om Nav-reformen: Lite vellykket fordi Nav-kontorene fikk for liten makt

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Nav
  2. Jens Stoltenberg
  3. Stortinget
  4. Regjeringen