Høyrepolitiker svarer mor om pleiepenger: Å prioritere knappe ressurser er noe av det vanskeligste vi gjør | Kristian Tonning Riise

Burde ikke pleiepengene følge pleiebehovet til barna? Eller har jeg misforstått ordet pleie? spurte Kari Midtsundstad. I den nye ordningen med pleiepenger har vi valgt å legge oss på samme linje som med sykepenger og arbeidsavklaringspenger, svarer Kristian Tonning Riise (H).

At man ikke har ressurser til alt betyr ikke at man ikke har medfølelse med en vanskelig situasjon, eller at man ikke lytter til innspill.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
I den nye ordningen med pleiepenger har vi valgt å legge oss på samme linje som med sykepenger og arbeidsavklaringspenger, skriver Kristian Tonning Riise (H).
I den nye ordningen med pleiepenger har vi valgt å legge oss på samme linje som med sykepenger og arbeidsavklaringspenger, skriver Kristian Tonning Riise (H). Her er finansminister Siv Jensen (Frp) ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

Tirsdag skrev Kari Midtsundstad et svar til mitt innlegg om pleiepenger på mandag, der jeg kritiserte hvordan enkelte på venstresiden har angrepet regjeringspartiene for å kutte i pleiepenger for angivelig å finansiere for eksempel skattelette.

Det mener jeg er en urimelig kritikk all den tid vi har mer enn doblet midlene til pleiepenger, og derfor skrev jeg en kritikk av dét argumentet.

Samtidig er det riktig, slik mange har påpekt, at det innenfor rammen av pleiepengeordningen er gjort enkelte innstrammende grep som gjør at noen kommer dårligere ut med den nye ordningen.

Kristian Tonning Riise er stortingsrepresentant for Hedmark Høyre og leder i Unge Høyre.

Det er grep som ble gjort fordi det var nødvendig å sette noen rammer for ordningen når den først ble utvidet såpass mye, og for å sette opp noen grensedragninger mellom hva som er et kommunalt og et statlig ansvar.

Mange falt utenfor den gamle ordningen

Det er verdt å minne om at den gamle ordningen var utsatt for mye kritikk. Den ble kritisert for å være veldig vilkårlig, skjønnspreget, lite forutsigbar, med stor fare for forskjellsbehandling og med mange som falt utenfor.

Med den nye ordningen er målgruppen utvidet betraktelig, slik at dobbelt så mange kommer inn, og den er gjort mer forutsigbar med vekt på likebehandling. Samtidig er det også laget rause overgangsordninger for dem som kommer dårligere ut med ny ordning.

Midtsundstad viser til sin egen situasjon med et svært pleietrengende barn. Det er en hjerteskjærende historie som det ikke er noe hyggelig å lese, og jeg har stor medfølelse med hennes situasjon.

Les også

«Når min sønn skal få sprøyten må fire voksne holde ham nede, mens han gråter og vrir seg. Jeg må gå ut av rommet»

Derfor stemte jeg for kort tid siden, sammen med resten av Høyres stortingsgruppe, for et forslag fra KrF som lyder: «Stortinget ber regjeringen endre pleiepengeordningen slik at den sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.»

Ikke mulig å gi alle full uttelling

Vi er altså åpne for å se på justeringer, og ikke låst fast til den nye ordningen slik mange har hevdet. Hva som blir resultatet av forhandlingene nå er for tidlig å si, men vi kan nok allerede slå fast at det ikke vil være mulig å gi alle full uttelling på det de helst skulle ønske.

Noe av det vanskeligste man gjør som politiker er å prioritere knappe ressurser mellom langt flere sympatiske formål enn man har råd til, og samtidig gjøre det på en slik måte at det også bærer økonomisk på lengre sikt.

Les også

Slik vil budsjettet påvirke lommeboken din

Det er et givende arbeid, fordi man gjennom politiske prioriteringer kan bidra til å gjøre hverdagen for mange enklere og mer meningsfull.

Det er også et krevende arbeid, fordi man noen ganger blir nødt til å si nei til noe man så gjerne skulle sagt ja til, eller sette begrensninger for velferdsordninger som man gjerne skulle hatt ubegrenset med ressurser til.

Pleiepenger og sykepenger legges på samme linje

Norge er antagelig det landet med de mest rause velferdsordningene i hele verden. Likevel er det langt større behov enn det er ressurser, også her. At man prioriterer eller setter noen grenser betyr ikke at man mangler medfølelse for dem det gjelder.

La oss for eksempel ta en frisk, arbeidsom person som går på jobb hver dag, betaler skatt og bidrar til samfunnet. En real kjernekar i alles øyne. Så havner vedkommende i en bilulykke og blir ufør. Han får først sykepenger på 100 prosent i ett år, men må deretter nøye seg med 66 prosent av inntekten sin (og det gjelder bare inntekter opp til 6 G).

Les også

Vanlig påstand: «Å være på kafé og gå turer har hun krefter til, men ikke å jobbe»

Alle vil være enig i at dette er en forferdelig situasjon å havne i. Alle vil kjenne medfølelse med denne personen, som får livet sitt snudd opp ned. Alle vil være enig i at vedkommende hadde fortjent noe annet. Likevel forstår også de fleste at det ikke er en løsning å ha en uføretrygd på 100 prosent.

I den nye ordningen med pleiepenger har vi valgt å legge oss på samme linje som med sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Sykepenger gis med 100 prosent i ett år, og arbeidsavklaringspenger med 66 prosent i inntil 4 år.

Kunne det vært mye mer? Ja, det kunne det nok, slik det kunne med de fleste ordningene vi har i Norge. Og når det gjelder pleiepenger, så blir sannsynligvis denne ordningen utvidet noe ytterligere etter forhandlingene, men det vil fortsatt måtte være noen begrensninger.

Les også

Barnelege om ny pleiepengeordning: Krenker de svakeste barna

Mange ønsker seg en ordning der pleiepengene utgjør 100 prosent av lønnsinntekt, i et uavgrenset tidsrom. Det vil både koste veldig mye mer penger, etter at vi allerede har lagt inn en halv milliard ekstra, og det vil i tillegg medføre en risiko for at mange som etter hvert burde søke seg tilbake til arbeidslivet ikke gjør det.

Jeg er ikke sikker på om det er rett prioritering.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter